Lajien esittelyt: luontodirektiivin lajit

Luontodirektiivin 139 Suomessa esiintyvästä lajista, alalajista tai lajiryhmästä, niiden tunnistamisesta, elinympäristöistä, levinneisyydestä, uhkatekijöistä ja hoitosuosituksista on koostettu lyhyet esittelylehtiset. Nimilistassa on direktiivissä käytetty tieteellinen nimi suluissa jälkimmäisenä, jos se eroaa nykyisin Suomessa käytettävästä.

Lajiesittelylehtiset ovat pdf-tiedostoja ja ne on päivitetty pääasiassa 2022.

Lajiesittelyjen yläpalkissa olevien merkintöjen lisätiedot

Viittausohje yksittäiseen lajiesittelylehtiseen

"Lajinimi". SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/Lajit. Päivitetty "xx.xx.xxxx".
Esim.: Jokihelmisimpukka. SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/Lajit. Päivitetty 14.1.2022.

Nisäkkäät

Sammakkoeläimet ja matelijat

Kalat ja ympyräsuiset

Nilviäiset

Kovakuoriaiset

Perhoset

Sudenkorennot

Muut selkärangattomat

Putkilokasvit

Sammalet ja jäkälät

 

Julkaistu 24.1.2022 klo 15.33, päivitetty 24.1.2022 klo 15.45