Hyppää pääsisältöön

Tuotesuunnittelu

Tuotesuunnittelu on kestävän kiertotalouden ydin ja arvoketjun keskeisin vaihe ympäristövaikutusten hallintaan. On laskettu, että tuotesuunnittelulla voidaan vähentää jopa 80 prosenttia tuotteen koko elinkaaren aikaisista haitallisista ympäristövaikutuksista asettamalla vaateita raaka-ainetuotantoon, vaikuttamalla käyttöön ja helpottamalla kierrättäjien toimintaa.
Kuva
Digitaalista tuotesuunnittelua.
© Adbe Stock

Euroopan komissio (2020) on todennut, että tuotesuunnittelu tulisi ottaa kiertotaloudessa paremmin huomioon. Tuotesuunnittelulla voidaan

  • parantaa tuotteiden kestävyyttä, uudelleenkäytettävyyttä, päivitettävyyttä ja korjattavuutta, puuttua vaarallisten kemikaalien käyttöön tuotteissa ja lisätä niiden energia- ja resurssitehokkuutta;
  • lisätä kierrätysmateriaalien osuutta tuotteissa;;
  • mahdollistaa uudelleenvalmistus ja laadukas kierrätys;;
  • pienentää hiili- ja ympäristöjalanjälkiä;
  • rajoittaa kertakäyttöisyyttä ja torjua ennenaikaista vanhenemista;
  • ottaa käyttöön myymättä jääneiden kestokulutustavaroiden hävityskielto;
  • edistää tuote palveluna -mallia ja muita malleja, joissa tuotteen omistus tai vastuu sen suorituskyvystä säilyy valmistajalla koko tuotteen elinkaaren ajan;
  • hyödyntää tuotetiedoissa digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, mukaan lukien digitaalisten passien, merkintöjen ja vesileimojen kaltaiset ratkaisut;
  • palkita tuotteita niiden erilaisten kestävyysominaisuuksien perusteella, muun muassa yhdistämällä korkea suoritustaso kannustimiin.

Tuotteet on suunniteltava kestäviksi, kunnossapidettäviksi ja korjattaviksi

Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa on olennaista hidastaa, sulkea ja kaventaa tuotteiden ja materiaalien kiertoja.

Tuotteiden ja komponenttien osalta tämä tarkoittaa, että ne tulisi suunnitella mahdollisimman pitkäikäiseksi, eli sekä fyysisesti että tyylillisesti kestäviksi. Lisäksi tuotteiden tulisi olla helposti kunnossapidettäviä ja päivitettäviä. Mikäli tuote menee rikki, tulee se myös suunnitella helposti korjattavaksi, kunnostettavaksi tai uudelleenvalmistettavaksi joko samaan tai muuhun käyttöön.

Materiaalitasolla tämä tarkoittaa sitä, että kun tuotetta ei enää voida hyödyntää edes korjattuna tai uudelleenvalmistettuna, tulee sen materiaalit pystyä kierrättämään mahdollisimman helposti.

Kierrätettävyyden kannalta on vältettävä monimutkaisia materiaaliseoksia tai tuoteratkaisuja, jotka on hankala erotella toisistaan. Jos tätä ei pystytä välttämään, tulisi materiaalit suunnitella siten, että esimerkiksi seokset pystytään kierrättämään sellaisenaan, jolloin voidaan välttää teknisesti hankalampi elementtitason kierrätys.

Materiaali- ja tuotekohtaisia esimerkkejä

Poimintoja tuotesuunnittelun kannalta keskeisistä tekijöistä:

Tekstiilit

Tärkeää suunnitella korjattaviksi ja pitkäikäisiksi myös materiaalien kestävyyden ja tyylillisten seikkojen osalta. Eri materiaalien sekoittaminen vaikeuttaa kierrätystä.

Elektroniikka

Kriittisten materiaalien käyttö ja riittävyys, ohjelmistojen päivitettävyys, kierrättämisen helppous, pitkäikäisyys niin komponenttien kuin ulkonäönkin osalta. Eri materiaalien sekoittaminen vaikeuttaa kierrätystä.

Muovit

Ongelmana erityisesti lyhytikäiset pakkaukset tai kertakäyttötuotteet. Suunnittelussa olisi hyvä huomioida pakkausten uudelleenkäytettävyys ja välttää sekoitemateriaaleja. Haitallisten aineiden käytön rajoittaminen ja niiden kertymisen estäminen kierrätyksessä. Suunnittelussa huomioitava myös mahdollisuus kierrätettyjen muovien käytön lisäämiseen.

Metallit

Ongelmana erityisesti monimetalliseokset tai -komponentit, muuten metallit ovat helpoimpia kierrätettäviä ja hyvin kestäviä materiaaleja. Kriittisten materiaalien riittävyys. Erityisongelmia kuten lyijyn käyttö, joka valitettavasti myrkyllisyydestään huolimatta helpottaa kierrätystä.

Euroopan komissio:

"Talouskasvu on mahdollista irrottaa luonnonvarojen käytöstä ja ympäristön pilaantumisesta, jos tuotteista tehdään vähemmän energiaa kuluttavia ja niitä käytetään tehokkaammin ja pidempään, jos valmistuksessa käytetään kierrätettyjä materiaaleja ensiöraaka-aineiden sijaan, ja jos parhaat kiertotalouden mallit yleistyvät."

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)