Hyppää pääsisältöön

METSO - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman avulla metsänomistaja voi suojella ja turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä metsissä. METSO-ohjelmassa tavoitteena on ehkäistä metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantumista. Suojeltaville kohteille on valintakriteerit, joiden avulla suojelua kohdennetaan monimuotoisuudeltaan arvokkaille alueille.
Kuva
Näkymä korkealta kalliolta syksyiseen metsään, jossa lehtipuiden suuret latvat näkyvät keltaisina.
© Kimmo Syrjänen

Metsänomistajalle maksetaan suojelusta korvaus. Luonnonhoitohankkeiden toteutuksesta ei koidu metsänomistajalle kustannuksia.

Osoitteesta Metsonpolku.fi löydät tietoa suojelun vaihtoehdoista, korvauksista ja valintakriteereistä. Sivuilla on tietoa myös METSOn tavoitteista ja tuloksista sekä yhteystiedot METSO-ohjelmaa toteuttaviin ELY-keskuksiin ja Suomen metsäkeskukseen. 

METSO-ohjelman ohjelmakausi jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. Valtioneuvoston vuonna 2021 tekemä periaatepäätös Helmi-elinympäristöohjelmasta sisältää alustavan päätöksen METSOn jatkamisesta vuoden 2025 jälkeen.

Metsien monimuotoisuutta edistetään myös tutkimuksella

METSO-ohjelmassa edistetään metsien monimuotoisuuden turvaamista myös tutkimuksen ja kehittämishankkeiden kautta. Kehittämishankkeissa muun muassa parannetaan uhanalaisten lajien turvaamista metsätaloudessa ja toimintatapoja arvokkaiden metsäisten elinympäristöjen ennallistamiseen ja hoitoon. METSO-ohjelman hankkeissa edistetään aina myös toimenpiteiden käytännön toteutusta. Tätä varten hankkeet tekevät metsänomistajille ja metsäalan toimijoille suunnattua viestintää, järjestävät koulutusta sekä tuottavat oppaita ja muita materiaaleja.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimushankkeissa tuotetaan tietoa muun muassa METSO-ohjelmassa suojeltujen kohteiden laadusta ja kohteiden valintaperusteiden toimivuudesta. Suomen ympäristökeskus (Syke) edistää METSO-ohjelman toteutusta muun muassa Zonation-ohjelmistolla tuotettujen aineistojen avulla. Luke ja SYKE kokoavat vuosittain tilannekatsauksen METSOn tavoitteiden toteutumisesta.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)