Hyppää pääsisältöön

Huolehditaan yhdessä vesistöistä ja vesivaroista

Yksi keskeisistä ympäristökysymyksistä on, kuinka pystymme suojelemaan ja hoitamaan vesiämme tuleville sukupolville. Tähän tarvitaan paljon tietoa, toimintaa ja yhteistyötä. Tämä sivu ohjaa sinut tiedon lähteille. Vesitieto tarjotaan pääosin vesi.fi-palvelussa, jota täydentävät ymparisto.fi- sekä järvi-meriwiki-palvelut.
Kuva
Ilmakuva suomalaisen metsän keskellä olevasta lammesta ja sen puroista
Vesien ekologinen tila on heikoimmillaan rannikoilla. Pystymmekö turvaamaan hyvälaatuiset vedet? © Jamo Images, Adobe Stock

Panostetaanko Suomessa riittävästi vesistöjen hoitoon, suojeluun ja kunnostukseen? Onko vedenkäyttö kestävää eri aloilla? Turvaammeko vesien hyvän tilan ja pohjavesien laadun? Jälkipolvet arvioivat lopulta ihmisen toiminnan vaikutukset ja suojelutyön tulokset.

Vesitilanteen seuranta auttaa vähentämään riskejä

Vesitilanneseuranta ja -ennusteet ovat ymparisto.fi-palvelun kestosuosikkiaiheita. Ennusteet auttavat kaikkia kiinnostuneita varautumaan mm. ääritilanteisiin kuten tulviin ja kuivuuteen.

Vesitilanne, tulvat ja kuivuus
Seuraa vesitilannetta ja ennakoi riskejä
Tulviin varautuminen yhä tärkeämpää
Varaudu ajoissa

Vesien tila ja seuranta

Vaikka vesien tila on monin paikoin Suomessa melko hyvä, tilan seuranta on välttämätöntä ja siihen voivat kaikki kiinnostuneet osallistua. Sinusta vesitutkija?

Minkälainen on vesien tila ja miten sitä seurataan
Tutustu tilaan

Vesistöjen kestävä käyttö ja pohjavesien turvaaminen

Ennakointi kaikessa toiminnassa on vesien tilan ja riittävyyden kannalta olennaista. Pohjaveden osalta ennakointi on välttämätöntä, koska sen puhdistaminen on vaikeaa ja kallista.

Kestävä ja ennakoiva vedenkäyttö
Käytä vettä kestävästi
Turvataan arvokkaat pohjavedet ennakoimalla
Turvataan pohjavedet

Vesien- ja merensuojelu ja hoito

Jokainen voi toimia omassa arjessaan ja työssään vesivastuullisesti ja osallistua vesiensuojeluun ja -hoitoon monin tavoin.

Vesien- ja merensuojelun monet mahdollisuudet
Löydä oma tiesi suojella ja hoitaa vesiä!

Paikoin on pakko kuitenkin kunnostaa

Paikoin on pakko tarttua viimeiseen mahdollisuuteen ja ryhtyä kunnostamaan järveä tai jokea. Pysyviä tuloksia varten tarvitaan useimmiten kunnostustoimia valuma-alueella. Vapaaehtoisten ja paikallisten panos on lähes aina välttämätöntä.

Kunnostetaan vesiä yhdessä - kaikkien panosta tarvitaan
Ryhdy kunnostajaksi!

Vesitietoa muualla

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Vesitietoa vesi.fi-palvelusta
Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa niin kansalaisille kuin eri alojen asiantuntijoille
Tutustu vesi.fi-palveluun!
Tietoa järvistä ja merestä järvi-meriwiki-palvelussa
Katso mitä kaikkea täältä löytyy sinun lähivesistäsi
- ja täydennä omilla tiedoillasi ja kokemuksillasi
Tutustu järvi-meriwikiin