Hyppää pääsisältöön

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Ymparisto.fi on laaja valtion ympäristöhallinnon yhteinen sivusto. Julkaisemme ymparisto.fi:ssä tietoa, joka auttaa tekemään ympäristön kannalta kestäviä päätöksiä ja ratkaisuja.

Ympäristo.fi:ssä julkaistaan tietoa ajankohtaisista ympäristöteemoista kuten ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuudesta, saasteettomuudesta ja arjen kestävistä valinnoista. Kantavia teemoja ovat turvallinen elinympäristö, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen.

Ymparisto,.fi-sivustoa ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (Syke), 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) sekä aluehallintovirastot (AVI).

Koko Suomea koskevaa ympäristötietoa tuottavat pääosin ympäristöministeriö ja Syke, jossain määrin myös ELY-keskukset ja aluehallintovirastot.

ELY-keskukset täydentävät teemoista alueellista tietoa ja tiedottavat vaikutusmahdollisuuksista, jotka voivat liittyä esimerkiksi uusien teiden tai energiantuotantolaitosten suunnitteluun. Jos koko Suomea koskevasta tiedosta on ELY-keskusten tuottamaa alueellista ympäristötietoa, esitetään asiaa täydentävä alueellinen tieto sivun lopussa.

Palvelua julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä, joista suomenkielinen sivusto on laajin.

Vastuu

Ympäristöhallinto vastaa verkkopalvelun sisällöstä, joka pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Havaitut virheet pyritään korjaamaan viivytyksettä. Ympäristöhallinto ei vastaa linkitysten kautta avautuvan muiden ylläpitämän tiedon oikeellisuudesta.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)