Hyppää pääsisältöön

Kestävä kulutus

Kiertotalouden ratkaisut koskevat niin kulutusta kuin tuotantoa. Kulutuksessa kohtuullisuus, tavaroista huolehtiminen sekä uusien kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ovat kiertotalouden keskiössä. Arvoa on luotava olemassa olevaa vaalien, jakaen, jalostaen ja uudistaen.
Kuva
Ihmisiä konsertissa.
© Adobe Stock

Yritykset ja yhteiskunta luovat edellytyksiä kiertotalouden mukaiselle kulutukselle

Yritysten tuote- ja palvelusuunnittelu sekä liiketoimintamallit ratkaisevat, millaisia tuotetut tavarat ja palvelut ovat. Kansallinen ja esimerkiksi EU-tason politiikka puolestaan ohjaa tuotantoa ja kulutusta sääntelyllä, taloudellisilla kannustimilla, vapaaehtoisilla sopimuksilla ja informaatio-ohjauksella.

Kuluttajilla, eli kansalaisilla ja julkisen sektorin hankkijoilla, on myös mahdollisuuksia vaikuttaa kulutuksen määrään ja laatuun, eli siihen mitä markkinoilla tarjolla olevista vaihtoehdoista hankitaan.

Hidasta, kavenna, käytä uudelleen, uudista – kiertotalouden neljä periaatetta

Kiertotalouden periaatteet koskevat niin kulutusta kuin tuotantoa. Kulutuksessa kohtuullisuus, tavaroista huolehtiminen sekä uusien kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ovat kiertotalouden keskiössä.

Tarjonnassa liiketoimintamahdollisuudet liittyvät jakamis- ja vuokrauspalveluihin, korjaamiseen ja huoltoon sekä uudelleenkäytön mahdollistamiseen. Arvoa on luotava olemassa olevaa vaalien, jakaen, jalostaen ja uudistaen.

Kiertojen hidastaminen

Ensimmäinen periaate on hidastaa kiertoa. Tämä tarkoittaa, että tarpeisiin vastataan hyödyntämällä olemassa olevia tuotteita ja materiaaleja mahdollisimman pitkään. Näin vähennetään tai lykätään tarvetta ottaa käyttöön uusia luonnonvaroja ja prosessoida kierrossa jo olevia materiaaleja. Kulutuksessa tämä tarkoittaa uusien hankintojen lykkäämistä ja huolenpitoa tavaroista. Tuotannossa pitkäikäisyys, korjattavuus ja huoltopalvelut tukevat kierron hidastamista.

Materiaalivirtojen kaventaminen

Toinen periaate on kaventaa materiaalivirtaa. Tuotannossa tämä tarkoittaa esimerkiksi tuotesuunnittelua, jossa pyritään vähentämään tuotteeseen tarvittavaa materiaalia. Myös palveluliiketoimintamallit voivat vähentää materiaalien tarvetta. Tuote- ja palvelusuunnittelun lisäksi kulutuksen kokonaismäärällä on merkitystä, eli kuluttajan roolina on hillitä tarpeetonta kulutusta.

Arvon ylläpitäminen ja kasvattaminen

Kolmanneksi, kiertotalouden tavoitteena on ylläpitää ja kasvattaa kierrossa olevien tavaroiden ja materiaalien arvoa. Ensisijaista on hyödyntää käyttökelpoisia tuotteita uudelleen ja toissijaisesti käyttää uudelleen ja kierrättää niiden osia ja materiaaleja. Tuotteiden uudelleenkäyttöä tukevat niin vertais(vaihto)kauppa kuin kaupallisten toimijoiden tarjoamat uudelleenkäyttöpalvelut kuten antiikkiliikkeet, merkkikirpputorit ja tehdashuollettuja matkapuhelimia myyvät tahot. Kulutuksessa pyritään hyödyntämään käytettyjä tuotteita, toimitetaan käyttämättömät tavarat ja materiaalit kiertoon ja hyödynnetään tuotteita, joissa on kierrätettyjä materiaaleja.

Kysyntäpaine tuotannon uudistamiseksi

Neljäs periaate keskittyy uudistamiseen eli ympäristön tilan parantamiseen. Esimerkki tästä on maan kasvukunnon ja hiilivaraston parantaminen uudistavan viljelyn menetelmillä. Uudistaminen tapahtuu erityisesti tuotannossa, mutta kuluttajien tietoisuus niin uudistamista vaativista ongelmista kuin niiden ratkaisuista tukee menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Ratkaisevaa tietysti on, että ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita otetaan käyttöön. Tässä kotitalouksilla ja julkisilla kuluttajilla on tärkeä rooli.

 

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)