Hyppää pääsisältöön

Pidetään huolta meriympäristöstä

Tämä osio sisältää tietoa merenhoidosta, Itämeren suojelusta, sen tilasta ja seurannasta. Osiossa esitellään myös merentutkimusta ja merialuesuunnittelua Suomessa. Tämä sivu ohjaa sinut meritiedon lähteille tarjolla oleviin verkkopalveluihin. 
Kuva
Itämeri.
© Ilkka Lastumäki

Tietoa Itämereen liittyvästä lainsäädännöstä sekä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä löydät ympäristöministeriön verkkopalvelusta. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) merta koskevaan tutkimus- ja asiantuntijatoimintaan voit lähemmin tutustua Syken verkkopalvelussa.

Itämeren tila ja seuranta

Miten meriympäristö voi?
Tutustu tuoreimpaan arvioon Suomen meriympäristön tilasta teemoittain.
Suomen meriympäristön tila 2018
Miten meren tilaa seurataan?
Tutustu seurattaviin asioihin ja menetelmiin teemoittain.
Meriympäristön seuranta

Meren- ja vesiensuojelu ja hoito

Meren- ja vesienhoito on koko maan kattavaa järjestelmällistä suunnittelua ja toimintaa, jonka tavoitteena on vesien hyvä tila. Voit osallistua vesien- ja merenhoidon suunnitteluun ja toimenpiteiden toteuttamiseen omalla lähialueellasi ja koko maan tasolla. Myös omassa arjessasi ja työssäsi voit toimia vesivastuullisesti ja osallistua siten vesiensuojeluun. Meren- ja vesienhoito käyvät käsi kädessä, joten ymparisto.fi-palvelu kertoo niistä yhdessä.

Kiehtova meriluonto ja sen monimuotoisuus

Meriluonnon monimuotoisuus
Itämeren pinnan alla on erilaisten elinympäristöjen kirjo, joissa kaikissa elää omanlaisensa lajisto.
Tutustu kiehtovaan meriluontoon
Vedenalaisen meriluonnon inventointi
Vedenalaisten luontotyyppien ja lajien esiintymisestä kerätään tietoa Velmu-inventointiohjelmassa.
Tutustu Velmu-ohjelman työhön, tuloksiin ja kartoituksiin.
Mihin suuntaan Itämeren ympäristön tila on kehittymässä?
Katsaus Suomen ympäristön tilaan tarjoaa tiiviin tietopaketin tilanteesta.

Meritietoa tarjotaan monessa verkkopalvelussa

Itämeri.fi on suomalaisen meritiedon aarrearkku, joka kokoaa yhteen meritietoa tuottavien keskeisten laitosten meriaineistot ja -palvelut. Kaikille merestä kiinnostuneille tarkoitetun palvelun aineistot tarjoavat tietoa luonnosta kulttuuriperintökohteisiin ja valokuvista paikkatietoaineistoihin. Itämeri.fi tarjoaa myös aineistoja meriasioiden parissa toimiville eri ammattiryhmille, kuten opettajille ja merialuesuunnittelun ammattilaisille. Palvelun on kehittänyt Suomen ympäristökeskus yhdessä kahdeksan muun laitoksen kanssa. 

Tärkeitä meritietoa tarjoavia verkkosivustoja ovat myös Meriopas.fi ja Järvi-Meriwiki. 

Meriopas.fi on karttapalvelu, josta näet muun muassa tuulisuuden, meriveden korkeuden ja lämpötilan, voit etsiä kiinnostavia vierailukohteita ja vierasvenesatamia tai tietoa sinilevähavainnoista. Merioppaan on kehittänyt Suomen ympäristökeskus yhdessä yhdeksän muun laitoksen kanssa.

Järvi-meriwiki on yhteisöllinen verkkopalvelu Suomen järvistä, joista ja Itämeren eri alueista. Järvi-meriwikissä voit kertoa havainnoistasi, ylläpitää havaintopaikkoja, muokata vesialueiden esittelytekstejä ja osallistua keskusteluun. Verkkopalvelua ylläpitää Suomen ympäristökeskus.

Meriasiat ovat esillä myös sosiaalisen median kanavissa. Järvi-meriwikillä on oma Facebook-ryhmänsä. Mitä Itämerelle kuuluu? -Facebook-ryhmässä Itämeren parissa työskentelevät asiantuntijat tarjoavat tutkittua tietoa yhteisestä merestämme. 

Tärkeitä meritiedon verkkopalveluita

Itämeri.fi on Suomen meritietoportaali
Lähde tutkimaan Itämeritiedon aarrearkkua
Järvi-meriwiki kokoaa kansalaisten havainnot
Katso, mitä palvelu kertoo lähivesistäsi
Meriasiaa sosiaalisessa mediassa
Mitä Itämerelle kuuluu? Facebook-ryhmä

Meritietoa muualla

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)