Hyppää pääsisältöön

Ymparisto.fi:n saavutettavuusseloste

Sivustomme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain.

Suomen ympäristökeskus (Syke) pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee ymparisto.fi-sivustoa.

Sivustomme saavutettavuuden tila

Sivustomme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivustomme ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty pyynnöstämme ulkopuolisen tahon (Eficode Oy) tekemä saavutettavuusarviointi maaliskuussa 2023. Seloste on luotu tässä yhteydessä. Touko-kesäkuun 2023 aikana sivustolle on tehty saavutettavuuskorjauksia, ja selostetta on päivitetty näiltä osin.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

  1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
  2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
  3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat.

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Sivustomme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.

Otsikot

Jotakin otsikkotasoja on käytetty epäloogisesti. (WCAG 1.3.1)

Aktiivisen kohteen korostaminen

Aktiiviset kohteet, esimerkiksi päävalikossa ja hakutulossivun sivutuselementissä, on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Ohjelmallisen ja visuaalisen toteutuksen vastaavuus

Sivustolla on linkkikortteja, jotka eivät ole selkeitä ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Ruudunlukijanavigointi

Joihinkin elementteihin, esimerkiksi evästeasetusten modaalidialogin välilehtiin, ei pääse tai niitä ei pysty käyttämään ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.2)

Näppäimistönavigointi

Näppäimistön kohdistusjärjestys ei aina vastaa visuaalista esitystapaa, esimerkiksi evästebannerin modaalidialogissa. (WCAG 2.4.3)

Näkyvä kohdistus

Joillakin interaktiivisilla elementeillä, esimerkiksi joillakin linkkikorteilla, ei ole näkyvää näppäimistön kohdistusta.  (WCAG 2.4.7)

Kuvaajat

Sivustolla on erilaisia kuvaajia, joista joihinkin ei pääse ruudunlukijalla eikä näppäimistöllä. (WCAG 1.3.2, 2.1.1)

HighChartsilla tehdyt kuvaajat toimivat näppäimistö- sekä ruudunlukijakäytössä, vaikkakin osa ruudunlukijalla luettavista teksteistä on englanniksi. Lisäksi joissakin tapauksissa arvojen yksiköt puuttuvat kuvaajasta kokonaan.

Muista interaktiivisista kuvaajista (esim. Ilman epäpuhtauksienpäästöt Suomessa -sivulla) ei saa kaikkea tietoa, esimerkiksi hoverilla esiin tulevia tietoja, näppäimistöllä tai ruudunlukijalla. 

Joissakin kuvaajissa on riittämättömät kontrastit. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Evästeasetukset

Evästeasetukset-painike avaa modaalidialogin. Kohdistus ei siirry dialogiin kuten kuuluisi, eikä kohdistus pysy sen sisällä. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Modaalidialogin valintakytkimet eivät erotu taustasta tarpeeksi. (WCAG 1.4.11)

2. Kohtuuton rasite

Seuraaviin asioihin sovelletaan saavutettavuusdirektiivin 5 artiklan mukaista kohtuuttoman rasitteen poikkeusta:

  • osa 23.9.2018 jälkeen julkaistuista pdf-, Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoista eivät ole saavutettavia.

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske

  • karttoja,
  • ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja, kuten pdf-, Word-, Excel- ja PowerPoint -tiedostot (kohtuuttoman rasitteen perusteella myöskään toiminnanharjoittamiseen liittyvät asiointilomaketiedostot eivät ole saavutettavia, mutta pyrimme jatkossa korvaamaan niitä saavutettavilla sähköisillä asiointipalveluilla),
  • ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita
  • kolmannen osapuolen sisältöä, jota ympäristöhallinto ei rahoita tai kehitä ja valvo.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 29.3.2023. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset. Touko-kesäkuun 2023 aikana sivustolle on tehty saavutettavuuskorjauksia, ja selostetta on päivitetty näiltä osin 26.6.2023.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä palautelomakkeella. Valitse palautteen aiheeksi Saavutettavuus.

Ymparisto.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Suomen ympäristökeskus (Syke).

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000
Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)