Hyppää pääsisältöön

Uudelleenkäyttö

Uudelleenkäyttö vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä jätteen ja tuotannosta syntyvien päästöjen määrää. Kun tavaroita käytetään uudestaan sen sijaan, että ne heitettäisiin roskiin, ympäristön kuormitus pienenee. Tämä tukee osaltaan myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.
Kuva
Ihminen korjaa polkupyörää.
© Wilma Hurskainen

Uudelleenkäyttö tarkoittaa sitä, että tuotteita tai niiden osia käytetään uudestaan alkuperäistä käyttöä vastaavalla tavalla. Esimerkiksi käytettyjen vaatteiden hankkiminen kirpputorilta on uudelleenkäyttöä. Jätteiden lajitteleminen ei ole uudelleenkäyttöä, vaan lajittelua kierrätystä varten.

Uudelleenvalmistus tarkoittaa sitä, että tuotteita kunnostetaan niin, että käyttökelvottomasta tuotteesta saadaan jälleen käyttökelpoinen ja tuotetta voidaan käyttää uudestaan alkuperäistä vastaavalla tavalla. Esimerkiksi rikkinäinen sähkölaite voidaan toimittaa tuotteen myyjälle uudelleenvalmistukseen, jossa se kunnostetaan ja myydään edelleen. 

Uudelleenkäytön seurantaa kehitetään

Uudelleenkäytön seuranta on vasta alkutekijöissään, joten luotettavaa tietoa trendeistä ei ole vielä saatavissa. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat aloittaneet uudelleenkäytön raportoinnin vuonna 2022. Vaikka aluksi seurannassa on mukana vain neljä tuotekategoriaa – tekstiilit, huonekalut, sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä rakennusmateriaalit – seuranta on uraauurtavaa. 

Suomen ympäristökeskus SYKE on selvittänyt vuonna 2022 Suomen uudelleenkäyttömääriä EU:n raportointia varten. Kysely lähetettiin alan toimijoille kuten kirpputoreille, kierrätyskeskuksille, nettikaupoille ja rakennustarvikkeiden kierrättäjille. Selvityksen perusteella tekstiilit on kappaleissa mitattuna Suomen suurin uudelleenkäytettävä tuoteryhmä. 

SYKE myös kehittää uudelleenkäytön raportointia ja tekee siihen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Uudelleenkäytön laajuutta ja uudelleenkäytettyjen tuotteiden määriä selvitetään yrityksille ja kansalaisille suunnatuilla kyselyillä. 

Uudelleenkäyttö on keskeinen osa ympäristöministeriön laatimaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa, joka sisältää sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen suunnitelman että jätehuoltosuunnitelman.

Vinkit uudelleenkäyttöön kunnille ja yrityksille

Hankinnat

Selvitä, onko tarpeellisia tavaroita mahdollista hankkia käytettyinä uusien sijasta. Onko organisaatiollasi jo hallussa tuotteita, joita kunnostamalla voitaisiin välttyä uusien tuotteiden hankkimisesta? Organisoi resurssien tehokkaampaa käyttöä jakamalla tietoa eri yksiköille tarpeettomaksi jääneistä tavaroista.

Jäte vai uusi elämä

Selvitä, onko tarpeettomaksi jääneitä käytettyjä tavaroita mahdollista myydä tai luovuttaa eteenpäin uudelleen käytettäviksi. Käytettyjen tavaroiden jälleenmyyntiä varten on olemassa erilaisia markkinapaikkoja. Laadi toimintatavat, joilla käytettyjen ja yhä käyttökelpoisten tavaroiden jälleenmyynti on ensisijainen toimintatapa ja jätteeksi päätyy vain käyttökelvottomia tavaroita.

Huolto

Panosta huoltoon ja kunnossapitoon, jotta tuotteiden elinikä on mahdollisimman pitkä. Pohdi, voidaanko epätäydellisyyttä, kuten huonekalujen pieniä eroja, hyväksyä, jos se mahdollistaa vanhojen tavaroiden käytön jatkumisen.

Jaa tietoa

Kerro asiakkaillesi tai kuntasi asukkaille, miksi organisaatiosi panostaa uudelleenkäyttöön. Hyvä esimerkki innostaa muita mukaan.

Yritys

Tarjoa asiakkaillesi laadukkaita, huollettavia, korjattavia ja uudelleenkäytettyjä tuotteita tai kestäviä palveluita. Järjestä tuotteiden huolto, takaisinotto ja uudelleenkäyttö.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)