Hyppää pääsisältöön

Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi

Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja raportointi ovat perusta ilmastopolitiikan arvioinnille, suunnittelulle ja seurannalle.
Kuva
Lapsia leikkimässä rannalla, ilmakuva
© Ympäristöministeriön kuvapankki / Teemu Kuusimurto

Seuranta ja raportointi kansainvälisellä ja EU-tasolla

Kasvihuonekaasupäästöjen seurannan ja raportoinnin avulla voidaan seurata kansainvälisen ja EU:n ilmastopolitiikan toimeenpanoa. Suomi raportoi kasvihuonekaasujen päästömääristään ja ilmastopolitiikan toimeenpanosta sekä Euroopan komissiolle että YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle.

YK:n ilmastosopimuksen, Kioton pöytäkirjan ja Pariisin sopimuksen päätöksillä on sovittu päästöjen raportoinnista. Sopimusten osapuolina EU:n ja sen jäsenmaiden on raportoitava YK:lle:

  • vuosittain kasvihuonekaasupäästöistä ja -poistumista (kasvihuonekaasuinventaario)
  • säännöllisesti ilmastopolitiikan kansallisesta toimeenpanosta (maaraportti (National Communication) ja Ilmastosopimukselle ilmoitetuista päästövähennystavoitteista ja edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa (kaksivuotisraportti (Biennial Report)).

Kasvihuonekaasuinventaarion tiedot tuotetaan YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokouksissa hyväksyttyjen IPCC:n menetelmäohjeiden ja kansainvälisten ilmastosopimusten vaatimusten ja raportoinnissa käytetään IPCC:n viidennen arviointiraportoinnin (AR5) mukaisia GWP (100)-kertoimia (global warming potential).

Kasvihuonekaasujen raportointia valvotaan ja tietoja tarkastetaan kansainvälisten ohjeiden velvoittamalla tavalla. Kansainvälinen tarkastajaryhmä arvioi osapuolten raportit ja mikäli raportoinnissa on puutteita, siitä voi seurata sanktioita.

EU- tason säädöskehikon kasvihuonekaasupäästöjen seurannalle ja raportoinnille määrittävät energiaunionin hallintomalliasetus, komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1208 ja delegoitu asetus (EU) 2020/1044

Suomi raportoi EU:n komissiolle

  • vuosittain kasvihuonekaasupäästöistä ja -nieluista (kasvihuonekaasuinventaario)
  • vuosittain kasvihuonekaasupäästöjen ja -nielujen pikaennakkotiedot (kasvihuonekaasuinventaario, laskettu karkeammalla tasolla ja menetelmillä)
  • joka toinen vuosi hallintomalliasetuksen 17 artiklan mukaisesti yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia (NECP) koskevat edistymisraportit
  • joka toinen vuosi hallintomalliasetuksen 18 artiklan mukaisesti kasvihuonekaasupolitiikoista ja -toimenpiteistä sekä ennusteista

Tilastokeskus toimii kasvihuonekaasuinventaarion kansallisena vastuuyksikkönä. Tilastokeskuksen rooli kasvihuonekaasuinventaarion kansallisena vastuuyksikkönä on vahvistettu Ilmastolaissa.

Seuranta ja raportointi kansallisella tasolla

Kansallisessa ilmastolaissa säädetään ilmastopolitiikan seurannasta ja raportoinnista. Valtioneuvosto antaa eduskunnalla vuosittain ilmastovuosikertomuksen, jossa kuvataan Suomen päästö- ja nielukehitystä sekä päästövähennystoimien toteutumista ja riittävyyttä suhteessa tavoitteisiin.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Hanne Siikavirta, ympäristöministeriö, p. 0295 250 049 etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö