Hyppää pääsisältöön

Ajankohtaista juuri nyt

Ymparisto.fi-sivusto on uudistunut

Tervetuloa uudistuneelle ymparisto.fi-sivustolle! Tutustu ja anna palautetta.

Yhdyskuntajätteen määrä lisääntyy

Yhdyskuntajätettä syntyy Suomessa enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Jätemateriaalien kierrätys on lisääntynyt, muttei tarpeeksi nopeasti.

Suomalainen ruuantuottaja tekee työtään jatkuvan murroksen keskellä

Minkälaista on tuottaa ruokaa maassa, jossa intohimot leiskuvat ja ruuasta on tullut osa identiteetin rakentamista?

Vaikuta ympäristöön arjen valinnoilla

Kotitalouksien kulutuksella on erittäin suuri merkitys myös Suomen päästöille, sillä se aiheuttaa moninkertaiset kasvihuonekaasupäästöt julkiseen kulutukseen ja investointeihin verrattuna.

Hanki harkiten tavaroita ja palveluita

Kuluttaminen on laajentunut myös verkkoon ja tuotteiden ja palveluiden markkinointi on jopa aggressiivista. Fiksu kuluttaja kiinnittää huomiota ostovalintoihinsa, korjaa ja huoltaa omistamiaan tavaroita sekä suosii lainaamista ja yhteiskäyttöä.

Suojele lähiluontoa

Luontokato on todellisuutta myös Suomessa. Voit vaikuttaa lähiluonnon hyvinvointiin monella tavalla. Voit vaikkapa hoitaa puutarhaa luonnonmukaisesti, osallistua luonnonhoitotalkoisiin tai tehdä havaintoja lajeista.

Vaikuta vesien hyvinvointiin

Suomi on maailman vesirikkaimpia maita ja vesistömme ovat melko hyvässä kunnossa. Vesistökuormitus ja ilmastonmuutos aiheuttavat silti meilläkin ongelmia. Muun muassa kuivuus ja leväkukinnat lisääntyvät. Kuluttamisemme syö myös muiden maiden vesivaroja. Omilla toimilla voit vähentää vesien rehevöitymistä, kemikaalikuormaa ja vedenkäyttösi muita vaikutuksia.

Natura-verkoston tavoitteena on pysäyttää luontokato

Joka yhdeksäs laji Suomessa on vaarassa kuolla sukupuuttoon, ja joka toinen luontotyyppi uhanalainen. Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen tavoite on pysäyttää Euroopan luontokato vuoteen 2030 mennessä. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura-suojelualueiden verkosto.

Ympäristön tila Suomessa

Yhteiskunta on laajasti ottanut tehtäväkseen kääntää Suomen kehityksen kestäväksi. Ongelmia on yhä paljon, mutta niin on myös ratkaisuja.

Vesi

Suomen vesistä parhaassa kunnossa ovat pohjavedet, heikoimmassa pienvedet. Rehevöityminen vaivaa yhä Itämerta ja monia sisävesiä.

Kiertotalous

Yhteiskunta haluaa siirtyä luonnonvarojen ylikulutuksesta kiertotalouteen. Muutos on meneillään, mutta etenee vielä hitaasti.

Terve ympäristö

Suomalaisten asuinympäristöt ovat melko terveellisiä. Kaupunki-ilmaa heikentävät pienhiukkaset. Melu kiusaa laajasti.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos etenee, ja sen vaikutukset ulottuvat kaikkialle. Suomi pyrkii hiilineutraaliksi, mutta siihen on vielä matkaa.

Luonto

Suomen luonto köyhtyy. Pääsyynä on maa- ja vesialueiden tehokas käyttö. Luonnonsuojelualueita on vielä liian vähän, varsinkin Etelä-Suomessa.

Tuulivoimapuisto kotikuntaan? Vaikuta nyt!

Uusien tuulivoimapuistojen, moottoriteiden, kaivosten ja muiden ympäristöön vaikuttavien hankkeiden arviointiin saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa - myös sinä! Vaikutukset voiva olla joko paikallisia tai ylittää valtioiden rajat.

Myrsky Energia Oy:n Luumäen Suurikankaan tuuli- ja aurinkovoimapuistohanke

Myrsky Energia Oy:n tuuli- ja aurinkovoimapuistohanke sijoittuu Luumäen kunnan lounaisosaan, lähimmillään noin 2 km länteen Taavetin kuntakeskuksesta Suurikankaan alueelle. Alueelle on suunnitteilla enintään 15 tuulivoimalaa ja 76 ha suuruinen aurinkovoimala-alue.

Lignode one-tuotantolaitos, Stora Enso Oyj

Stora Enson Sunilan tehdas suunnittelee uutta teollisen mittakaavan kovahiililaitosta, jossa havupuusellun valmistuksen sivutuotteena saatavasta ligniinistä valmistetaan kovahiiltä akkuteollisuuden tarpeisiin.

IBV Suomi Oy, Ulvilan aurinkoenergiahanke, Ulvila

IBV Suomi Oy suunnittelee aurinkoenergiahanketta Ulvilan kuntaan Kaasmarkun alueelle noin seitsemän kilometrin päähän Ulvilan keskustasta koilliseen. Hankealueelle suunnitellun aurinkovoimalan arvioitu verkkoon liitettävä kapasiteetti on 250 MWac. Todellinen kapasiteetti saattaa tarkentua voimalan suunnittelun edetessä. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 330 hehtaaria.

Mitä eroa on rauhoittamisella ja uhanalaisuudella?

Vastauksen tähän ja muihin rauhoitettuihin lajeihin liittyviin kysymyksiin löydät Usein kysyttyä ympäristöstä -palvelusta, joka täydentää ymparisto.fi-sivuston sisältöjä. Palvelun tarjoaa ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu.

Korjaatko vanhaa rakennusta? Tutustu tietopankkiimme.

Linoleum

Käytetty hyvin yleisesti lattianpäällysteenä. 1900-luvun alussa kuviot rikkaita, 1950-luvulla tyypillinen vaihteleva jaspé -raitakuvio.

Pellavaöljymaalit

Puiset pinnat ulkona ja sisällä, tyypillisesti ikkuna- ja ovipuitteet, julkisivuverhoilut, kalusteet, ovet, jne. Sietää kosteutta.

Päällemaalaus: suositellaan tekemään samalla maalityypillä kuin alkuperäinen.

Rakennuspahvit; pahvilevy, pinkopahvi, konepaperi, sellupahvi, oksapahvi, lumppupahvi, tapettipahvi ja tapettipaperi

Puurakenteissa tiivisteenä tuulta vastaan sekä lisäeristeenä. Pinkopahvi pingoitettiin nimensä mukaan seinien ja kattojen sisäpintaan tapettien ym. pintaverhoilun tai käsittelyn pohjaksi.

Selaa sisältöjä aiheittain

Ilmasto muutoksessa
Ilmastonmuutos vaatii pienten tekojen lisäksi koko yhteiskuntaa läpäiseviä toimia ja kaikkien osallistumista.
Lue lisää
Kestävä kierto- ja biotalous
Kestävä kiertotalous tarkoittaa siirtymää kohti uudenlaista talousjärjestelmää.
Lue lisää
Luonto, vesistöt ja meri
Luonto ja vedet ovat meille elintärkeitä. Mitä paremmin kohtelemme niitä nyt, sitä hyväkuntoisempina ne säilyvät myös tuleville sukupolville.
Lue lisää
Rakennettu ympäristö
Toimiva, viihtyisä, terveellinen ja kestävä rakennettu ympäristö on osa ilmastonmuutoksen, luontokadon ja monen muun kriisin ratkaisua.
Lue lisää
Saasteettomuus ja ympäristöriskit
Saastumisen ja ympäristöä uhkaavien riskien torjuntaan tarvitaan uutta puhtia ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi.
Lue lisää
Takaisin ylös