Hyppää pääsisältöön

Osallistu ja vaikuta

Ihmisen toiminta vaikuttaa aina jollain tavoin väestöön, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen alkaa yhteisten asioiden seuraamisesta. Seuraava askel on osallistuminen.

Näihin hankkeisiin voit ottaa kantaa juuri nyt!

Uusien tuulivoimapuistojen, moottoriteiden, kaivosten ja muiden ympäristöön vaikuttavien hankkeiden arviointiin saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa - myös sinä! Vaikutukset voivat olla joko paikallisia tai valtioiden rajat ylittäviä.

Muntterinkankaan tuulivoimahanke (Pielavesi, Keitele)

Muntterinkankaan tuulivoimapuisto sijaitsee Pielaveden ja Keiteleen kuntien alueelle, kuntarajan molemmin puolin, Pielaveden Hirvenselän ja Nilakan Vuonamonlahden väliselle alueelle. Hankealueen koko on noin 3 000 hehtaaria, josta noin 2 500 hehtaaria on Pielaveden kunnan ja 500 hehtaaria Keiteleen kunnan alueella. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 20 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä ja voimalakohtainen yksikköteho on noin 6–10 MW (tuulivoimapuiston kokonaisteho noin 120–200 MW).

Tuulikaarron tuulivoimahanke ja 400 kilovoltin voimajohtohanke, Kärsämäki, Siikalatva, Haapavesi

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen väliselle alueelle.

Vääräjoen tuuli- ja aurinkovoimahanke, Sievi

Metsähallitus suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimahanketta Vääräjoelle Sievin kuntaan, pääosin valtion maalle sijoittuvalle yhtenäiselle alueelle.

Davvi-tuulivoimapuisto, Lebesbyn kunta, Norja

Pohjois-Norjaan suunnitellaan 800 MW:n tuulivoimapuistoa.

Hankkeiden ympäristöhaitat tulee selvittää ja ehkäistä

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kohteena olevat hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaivoksia, jätteenkäsittelylaitoksia tai tuulivoimaloita. Lakisääteisellä menettelyllä saadaan tietoa siitä, mitä tietyn hankkeen toteuttaminen käytännössä merkitsisi ja millaisia vaikutuksia se aiheuttaisi ympäristölleen.

Vaikuta kestävillä arjen valinnoilla

Kotitalouksien kulutuksella on erittäin suuri merkitys myös Suomen päästöille, sillä se aiheuttaa moninkertaiset kasvihuonekaasupäästöt julkiseen kulutukseen ja investointeihin verrattuna.

Suojele lähiluontoa

Luontokato on todellisuutta myös Suomessa. Voit vaikuttaa lähiluonnon hyvinvointiin monella tavalla. Voit vaikkapa hoitaa puutarhaa luonnonmukaisesti, osallistua luonnonhoitotalkoisiin tai tehdä havaintoja lajeista.

Vaikuta vesien hyvinvointiin

Suomi on maailman vesirikkaimpia maita ja vesistömme ovat melko hyvässä kunnossa. Vesistökuormitus ja ilmastonmuutos aiheuttavat silti meilläkin ongelmia. Muun muassa kuivuus ja leväkukinnat lisääntyvät. Kuluttamisemme syö myös muiden maiden vesivaroja. Omilla toimilla voit vähentää vesien rehevöitymistä, kemikaalikuormaa ja vedenkäyttösi muita vaikutuksia.

Hanki harkiten tavaroita ja palveluita

Kuluttaminen on laajentunut myös verkkoon ja tuotteiden ja palveluiden markkinointi on jopa aggressiivista. Fiksu kuluttaja kiinnittää huomiota ostovalintoihinsa, korjaa ja huoltaa omistamiaan tavaroita sekä suosii lainaamista ja yhteiskäyttöä.

Vaikuta yhteiskuntaan ja ympäristöön!

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tarkoittaa helpoimmillaan äänestämistä, mutta kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa eivät rajoitu vaaleihin. Mahdollisuudet pikemminkin vasta alkavat niistä. Vaikuttaa voi missä vain - vaikka taloyhtiössä, toreilla tai Twitterissä.