Hyppää pääsisältöön

Osallistu ja vaikuta

Ihmisen toiminta vaikuttaa aina jollain tavoin väestöön, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen alkaa yhteisten asioiden seuraamisesta. Seuraava askel on osallistuminen.

Näihin hankkeisiin voit ottaa kantaa juuri nyt!

Uusien tuulivoimapuistojen, moottoriteiden, kaivosten ja muiden ympäristöön vaikuttavien hankkeiden arviointiin saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa - myös sinä! Vaikutukset voivat olla joko paikallisia tai valtioiden rajat ylittäviä.

Ikkarin kultakaivoshanke, Sodankylä

Rupert Exploration Finland Oy suunnittelee Sodankylään Ikkarin kultakaivosta. Hankealue sijaitsee noin 45 km Sodankylän keskustasta luoteeseen ja matkaa Kittilän kunnan rajalle on 6 km. Hankkeen selvitysalueen pinta-ala on n. 4400 ha ja kaivostoimintojen alueen pinta-ala on n. 680 ha. Malmia on tarkoitus louhia ensin avolouhoksesta, minkä jälkeen siirrytään maanalaiseen louhintaan.

Vuorijärvien tuulivoimahanke, Kannonkoski

Vuorijärvien tuulivoimahanke muodostuu enintään 60 tuulivoimalasta ja voimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan enintään 300 m. Teholtaan yksittäinen voimala tulee olemaan arviolta 5 - 10 MW. Hankealue on kooltaan noin 5 400 hehtaaria.

Puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos, Tampere

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas -tuotantolaitosta Tampereelle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle liikenteelle.

Merituulipuisto, Liettuan talousvyöhyke

Liettuan talousvyöhykkeelle suunnitellaan noin 700 MW:n merituulipuistoa.

Hankkeiden ympäristöhaitat tulee selvittää ja ehkäistä

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kohteena olevat hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaivoksia, jätteenkäsittelylaitoksia tai tuulivoimaloita. Lakisääteisellä menettelyllä saadaan tietoa siitä, mitä tietyn hankkeen toteuttaminen käytännössä merkitsisi ja millaisia vaikutuksia se aiheuttaisi ympäristölleen.

Vaikuta kestävillä arjen valinnoilla

Kotitalouksien kulutuksella on erittäin suuri merkitys myös Suomen päästöille, sillä se aiheuttaa moninkertaiset kasvihuonekaasupäästöt julkiseen kulutukseen ja investointeihin verrattuna.

Hanki harkiten tavaroita ja palveluita

Kuluttaminen on laajentunut myös verkkoon ja tuotteiden ja palveluiden markkinointi on jopa aggressiivista. Fiksu kuluttaja kiinnittää huomiota ostovalintoihinsa, korjaa ja huoltaa omistamiaan tavaroita sekä suosii lainaamista ja yhteiskäyttöä.

Suojele lähiluontoa

Luontokato on todellisuutta myös Suomessa. Voit vaikuttaa lähiluonnon hyvinvointiin monella tavalla. Voit vaikkapa hoitaa puutarhaa luonnonmukaisesti, osallistua luonnonhoitotalkoisiin tai tehdä havaintoja lajeista.

Vaikuta vesien hyvinvointiin

Suomi on maailman vesirikkaimpia maita ja vesistömme ovat melko hyvässä kunnossa. Vesistökuormitus ja ilmastonmuutos aiheuttavat silti meilläkin ongelmia. Muun muassa kuivuus ja leväkukinnat lisääntyvät. Kuluttamisemme syö myös muiden maiden vesivaroja. Omilla toimilla voit vähentää vesien rehevöitymistä, kemikaalikuormaa ja vedenkäyttösi muita vaikutuksia.

Vaikuta yhteiskuntaan ja ympäristöön!

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tarkoittaa helpoimmillaan äänestämistä, mutta kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa eivät rajoitu vaaleihin. Mahdollisuudet pikemminkin vasta alkavat niistä. Vaikuttaa voi missä vain - vaikka taloyhtiössä, toreilla tai Twitterissä.