Hyppää pääsisältöön

Kuntien arvokkaat luontotyypit

Kunnissa on paras paikallinen asiantuntemus oman alueen luonnon erityispiirteistä. Luonnolla on keskeinen sija kuntalaisten arjen hyvinvoinnissa, minkä lisäksi se tarjoaa perustan yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Kuntien arvokkaat luontotyypit -kampanjassa on tuotettu viestintämateriaalia eri puolella Suomea tyypillisistä suojelunarvoisista luontotyypeistä. Kampanja toteutettiin ensimmäisen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin jälkeen.
Kuva
Kuva keidassuon allikosta ja teksti: Lumoudu luontotyypeistä.
Petkelsuo, Hyvinkää. © Seppo Tuominen

Keinot luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat monelta osin kuntien käsissä, sillä kunnilla on mahdollisuus yhdistää maankäytön suunnittelu ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö arkipäivän päätöksenteossa.

Suomessa on monta esimerkkiä siitä, että pitkäjänteisillä ja oikein kohdistetuilla toimenpiteillä pystytään hidastamaan luonnon monimuotoisuuden katoa. Näitä esimerkkejä toivomme lisää.

Luontotyyppien kuvailulehtiset

Kuvailulehtiset ovat pdf-tiedostoja. Osa niistä on käännetty ruotsiksi.

Ahvenanmaa

Lehdesniityt (pdf, 387 kt) Meriajokasniityt (pdf, 347 kt) Rakkohauruyhteisöt (pdf, 375 kt) Saarnilehdot (pdf, 557 kt)

Etelä-Karjala

Harjumetsät (Etelä-Karjala) (pdf, 464 kt) Järvien hiekkarannat (pdf, 449 kt) Lähteiköt (pdf, 441 kt)

Etelä-Pohjanmaa

Joenrantaniityt (pdf, 331 kt) Keidasrämeet (pdf, 378 kt) Metsäpurot (Etelä-Pohjanmaa) (pdf, 462 kt)

Etelä-Savo

Kalliojyrkänteet (pdf, 461 kt) Karut kirkasvetiset järvet (pdf, 278 kt) Metsälaitumet (pdf, 587 kt)

Kanta-Häme

Harjumetsät (Kanta-Häme) (pdf, 462 kt) Lehmuslehdot (pdf, 579 kt) Ruohokorvet (pdf, 476 kt) Tuoreet lehdot (pdf, 401 kt)

Kainuu

Rinnesuot (pdf, 398 kt) Tulvaniityt (pdf, 346 kt) Vanhat kuusimetsät (pdf, 436 kt)

Keski-Pohjanmaa

Dyynit (pdf, 442 kt) Jokireitit (Keski-Pohjanmaa) (pdf, 398 kt) Pohjanmaan aapasuot (pdf, 282 kt)

Keski-Suomi

Kalliojyrkänteet (pdf, 461 kt) Mustikkakorvet (pdf, 606 kt) Runsaslahopuustoiset kangasmetsät (pdf, 475 kt)

Kymenlaakso

Metsäpurot (Kymenlaakso) (pdf, 480 kt) Rapakivikalliot (pdf, 379 kt) Tulvametsät (Kymenlaakso) (pdf, 563 kt)

Lappi

Koivuletot (pdf, 400 kt) Lapin vanhat mäntymetsät (pdf, 429 kt) Sámi boares beahcevuovddit (pdf, 455 kt) Lapinvuokkokankaat (pdf, 394 kt) Golkaguolbanat (pdf, 408 kt) Palsasuot (pdf, 430 kt) Balsajeakkit (pdf, 444 kt) Tulvaniityt (pdf, 346 kt) Tunturikoivikot (pdf, 174 kt) Lagešvuovddit (pdf, 220 kt)

Pirkanmaa

Hakamaat (pdf, 642 kt) Kynäjalavalehdot (pdf, 494 kt) Metsälammet (pdf, 342 kt)

Pohjanmaa

Fladat (pdf, 313 kt) Maankohoamisrannikon metsät (pdf, 237 kt) Tulvametsät (Pohjanmaa) (pdf, 463 kt)

Pohjois-Karjala

Dyynimetsät (pdf, 531 kt) Kosteat lehdot (pdf, 357 kt) Viettokeitaat (pdf, 312 kt)

Pohjois-Pohjanmaa

Karukkokankaat (pdf, 513 kt) Kuusivaltaiset lehdot (pdf, 368 kt) Maankohoamisrannikon suot (pdf, 431 kt) Merenrantaniityt (pdf, 406 kt)

Pohjois-Savo

Luontaisesti runsasravinteiset järvet (Pohjois-Savo) (pdf, 369 kt) Mustikkakorvet (pdf, 606 kt) Tuoreet lehdot (pdf, 401 kt)

Päijät-Häme

Harjulammet (pdf, 439 kt) Isovarpurämeet (pdf, 577 kt) Lehmuslehdot (pdf, 579 kt)

Satakunta

Jokireitit (Satakunta) (pdf, 452 kt) Kilpikeitaat (pdf, 365 kt) Rakkohauruyhteisöt (pdf, 375 kt)

Uusimaa

Itämeren hiekkarannat (pdf, 367 kt) Kalkkikalliot (pdf, 469 kt) Luontaisesti runsasravinteiset järvet (Uusimaa) (pdf, 340 kt) Rakkohauruyhteisöt (pdf, 375 kt)

Varsinais-Suomi

Fladat (pdf, 313 kt) Jalopuulehdot (pdf, 431 kt) Kedot (pdf, 522 kt) Meriajokasniityt (pdf, 347 kt) Savimaiden purot ja joet (pdf, 402 kt)

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)