Hyppää pääsisältöön

Alueellista tietoa

Ymparisto.fi-palvelusta löydät alueellista ympäristötietoa mm. luonnon- ja ympäristönsuojelusta ja vesienhoidosta sekä kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Sivujen sisältö on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tuottamaa.

Suomessa on yli viisi miljoonaa hehtaaria Natura-suojelualueita

Natura-verkoston tavoitteena on pysäyttää Euroopan luontokato. Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista.

Natura-alueet - Uusimaa

Uudenmaan Natura 2000 -alueet edustavat monipuolisesti meri-, rannikko- ja sisämaa-alueiden luontoa

Natura-alueet - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Natura 2000 -alueisiin kuuluu hyvin moninaisia ja lajirikkaita luontotyyppejä.

Natura-alueet – Kanta- ja Päijät-Häme

Hämeen Natura 2000 -alueisiin kuuluu lajiston ja luontotyyppien kannalta tärkeitä kokonaisuuksia.

Mitä eroa on rauhoittamisella ja uhanalaisuudella?

Vastauksen tähän ja muihin rauhoitettuihin lajeihin liittyviin kysymyksiin löydät Usein kysyttyä ympäristöstä -palvelusta, joka täydentää ymparisto.fi-sivuston sisältöjä. Palvelun tarjoaa ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu.

Näihin alueellisiin hankkeisiin voit vaikuttaa juuri nyt

Uusien tuulivoimapuistojen, moottoriteiden, kaivosten ja muiden ympäristöön vaikuttavien hankkeiden arviointiin saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa - myös sinä!

Muntterinkankaan tuulivoimahanke (Pielavesi, Keitele)

Muntterinkankaan tuulivoimapuisto sijaitsee Pielaveden ja Keiteleen kuntien alueelle, kuntarajan molemmin puolin, Pielaveden Hirvenselän ja Nilakan Vuonamonlahden väliselle alueelle. Hankealueen koko on noin 3 000 hehtaaria, josta noin 2 500 hehtaaria on Pielaveden kunnan ja 500 hehtaaria Keiteleen kunnan alueella. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 20 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä ja voimalakohtainen yksikköteho on noin 6–10 MW (tuulivoimapuiston kokonaisteho noin 120–200 MW).

Tuulikaarron tuulivoimahanke ja 400 kilovoltin voimajohtohanke, Kärsämäki, Siikalatva, Haapavesi

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen väliselle alueelle.

Vääräjoen tuuli- ja aurinkovoimahanke, Sievi

Metsähallitus suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimahanketta Vääräjoelle Sievin kuntaan, pääosin valtion maalle sijoittuvalle yhtenäiselle alueelle.

Syvenny aluesisältöihin

Luonnon monimuotoisuutta edistetään koko maassa
Valtakunnallinen Helmi-ohjelma tarttuu Suomen elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.
Katso artikkelit aiheesta
Vesiä hoidetaan alueittain
Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien hyvä tila Suomessa. Eri alueilla tarvitaan erilaisia toimia.
Katso artikkelit aiheesta
Tuulivoimapuisto kotikuntaan?
Suomessa käynnistyy vuosittain useita kymmeniä ympäristövaikutusten arviointeja (YVA).
Lue lisää YVA-menettelystä

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

​​​​​​Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Ota meihin yhteyttä:
Puhelin: 0295 020 900, ma-pe klo 9-16, pvm/mpm
Chat: ma-pe klo 12-15

ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi