Hyppää pääsisältöön

Alueellista tietoa

Ymparisto.fi-palvelusta löydät alueellista ympäristötietoa mm. luonnon- ja ympäristönsuojelusta ja vesienhoidosta sekä kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Sivujen sisältö on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tuottamaa.

Suomessa on yli viisi miljoonaa hehtaaria Natura-suojelualueita

Natura-verkoston tavoitteena on pysäyttää Euroopan luontokato. Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista.

Natura-alueet - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Natura 2000 -alueisiin kuuluu hyvin moninaisia ja lajirikkaita luontotyyppejä.

Natura-alueet - Lappi

Pinta-alallisesti suurin osa Suomen Natura-alueista sijaitsee Lapissa.

Natura-alueet – Kanta- ja Päijät-Häme

Hämeen Natura 2000 -alueisiin kuuluu lajiston ja luontotyyppien kannalta tärkeitä kokonaisuuksia.

Mitä eroa on rauhoittamisella ja uhanalaisuudella?

Vastauksen tähän ja muihin rauhoitettuihin lajeihin liittyviin kysymyksiin löydät Usein kysyttyä ympäristöstä -palvelusta, joka täydentää ymparisto.fi-sivuston sisältöjä. Palvelun tarjoaa ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu.

Näihin alueellisiin hankkeisiin voit vaikuttaa juuri nyt

Uusien tuulivoimapuistojen, moottoriteiden, kaivosten ja muiden ympäristöön vaikuttavien hankkeiden arviointiin saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa - myös sinä!

Myrsky Energia Oy:n Luumäen Suurikankaan tuuli- ja aurinkovoimapuistohanke

Myrsky Energia Oy:n tuuli- ja aurinkovoimapuistohanke sijoittuu Luumäen kunnan lounaisosaan, lähimmillään noin 2 km länteen Taavetin kuntakeskuksesta Suurikankaan alueelle. Alueelle on suunnitteilla enintään 15 tuulivoimalaa ja 76 ha suuruinen aurinkovoimala-alue.

IBV Suomi Oy, Ulvilan aurinkoenergiahanke, Ulvila

IBV Suomi Oy suunnittelee aurinkoenergiahanketta Ulvilan kuntaan Kaasmarkun alueelle noin seitsemän kilometrin päähän Ulvilan keskustasta koilliseen. Hankealueelle suunnitellun aurinkovoimalan arvioitu verkkoon liitettävä kapasiteetti on 250 MWac. Todellinen kapasiteetti saattaa tarkentua voimalan suunnittelun edetessä. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 330 hehtaaria.

Aittovaaran tuulivoimahanke, Pudasjärvi

Tuulialfa Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Pudasjärven kaupungissa sijaitsevalle Aittovaaran alueelle.

Syvenny aluesisältöihin

Luonnon monimuotoisuutta edistetään koko maassa
Valtakunnallinen Helmi-ohjelma tarttuu Suomen elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.
Katso artikkelit aiheesta
Vesiä hoidetaan alueittain
Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien hyvä tila Suomessa. Eri alueilla tarvitaan erilaisia toimia.
Katso artikkelit aiheesta
Tuulivoimapuisto kotikuntaan?
Suomessa käynnistyy vuosittain useita kymmeniä ympäristövaikutusten arviointeja (YVA).
Lue lisää YVA-menettelystä

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

​​​​​​Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Ota meihin yhteyttä:
Puhelin: 0295 020 900, ma-pe klo 9-16, pvm/mpm
Chat: ma-pe klo 12-15

ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Takaisin ylös