Hyppää pääsisältöön

Alueellista tietoa

Ymparisto.fi-palvelusta löydät alueellista ympäristötietoa mm. luonnon- ja ympäristönsuojelusta ja vesienhoidosta sekä kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Sivujen sisältö on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tuottamaa.

Suomessa on yli viisi miljoonaa hehtaaria Natura-suojelualueita

Natura-verkoston tavoitteena on pysäyttää Euroopan luontokato. Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista.

Natura-alueet - Uusimaa

Uudenmaan Natura 2000 -alueet edustavat monipuolisesti meri-, rannikko- ja sisämaa-alueiden luontoa

Natura-alueet - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Natura 2000 -alueisiin kuuluu hyvin moninaisia ja lajirikkaita luontotyyppejä.

Natura-alueet - Lappi

Pinta-alallisesti suurin osa Suomen Natura-alueista sijaitsee Lapissa.

Mitä eroa on rauhoittamisella ja uhanalaisuudella?

Vastauksen tähän ja muihin rauhoitettuihin lajeihin liittyviin kysymyksiin löydät Usein kysyttyä ympäristöstä -palvelusta, joka täydentää ymparisto.fi-sivuston sisältöjä. Palvelun tarjoaa ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu.

Näihin alueellisiin hankkeisiin voit vaikuttaa juuri nyt

Uusien tuulivoimapuistojen, moottoriteiden, kaivosten ja muiden ympäristöön vaikuttavien hankkeiden arviointiin saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa - myös sinä!

Ikkarin kultakaivoshanke, Sodankylä

Rupert Exploration Finland Oy suunnittelee Sodankylään Ikkarin kultakaivosta. Hankealue sijaitsee noin 45 km Sodankylän keskustasta luoteeseen ja matkaa Kittilän kunnan rajalle on 6 km. Hankkeen selvitysalueen pinta-ala on n. 4400 ha ja kaivostoimintojen alueen pinta-ala on n. 680 ha. Malmia on tarkoitus louhia ensin avolouhoksesta, minkä jälkeen siirrytään maanalaiseen louhintaan.

Vuorijärvien tuulivoimahanke, Kannonkoski

Vuorijärvien tuulivoimahanke muodostuu enintään 60 tuulivoimalasta ja voimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan enintään 300 m. Teholtaan yksittäinen voimala tulee olemaan arviolta 5 - 10 MW. Hankealue on kooltaan noin 5 400 hehtaaria.

Puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos, Tampere

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas -tuotantolaitosta Tampereelle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle liikenteelle.

Syvenny aluesisältöihin

Luonnon monimuotoisuutta edistetään koko maassa
Valtakunnallinen Helmi-ohjelma tarttuu Suomen elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.
Katso artikkelit aiheesta
Vesiä hoidetaan alueittain
Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien hyvä tila Suomessa. Eri alueilla tarvitaan erilaisia toimia.
Katso artikkelit aiheesta
Tuulivoimapuisto kotikuntaan?
Suomessa käynnistyy vuosittain useita kymmeniä ympäristövaikutusten arviointeja (YVA).
Lue lisää YVA-menettelystä

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

​​​​​​Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Ota meihin yhteyttä:
Puhelin: 0295 020 900, ma-pe klo 9-16, pvm/mpm
Chat: ma-pe klo 12-15

ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi