Lajien esittelyt: luontodirektiivin lajit

Luontodirektiivin 139 Suomessa esiintyvästä lajista, alalajista tai lajiryhmästä, niiden tunnistamisesta, elinympäristöistä, levinneisyydestä, uhkatekijöistä ja hoitosuosituksista on koostettu lyhyet esittelylehtiset. Nimilistassa on direktiivissä käytetty tieteellinen nimi suluissa jälkimmäisenä, jos se eroaa nykyisin Suomessa käytettävästä.

Lajiesittelylehtiset ovat pdf-tiedostoja ja ne on päivitetty 2014.

HUOM! Esittelylehtiset tullaan päivittämään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lajiesittelyjen yläpalkissa olevien merkintöjen lisätiedot

Viittausohje yksittäiseen lajiesittelylehtiseen

"Lajinimi". SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/Lajit. Päivitetty "xx.xx.xxxx".
Esim.: Jokihelmisimpukka. SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/Lajit. Päivitetty 24.2.2014.

Nisäkkäät

Sammakkoeläimet ja matelijat

Kalat ja ympyräsuiset

Nilviäiset

Kovakuoriaiset

Perhoset

Sudenkorennot

Muut selkärangattomat

Putkilokasvit

Sammalet ja jäkälät

 

Julkaistu 11.6.2013 klo 11.41, päivitetty 4.11.2020 klo 13.05