Hoppa till huvudinnehåll

Hav

Innehållet på sidan uppdateras under sommaren 2023
Bild
Östersjö.
© Ilkka Lastumäki

Information om lagstiftning som rör Östersjön och nationellt och internationellt samarbete på miljöministeriets webbtjänst ym.fi. Du kan lära dig mer om Finlands miljöcentrals (Sykes) forskning och expertverksamhet om havet i Sykes webtjänst syke.fi.

Vatten- och havskydd och förvaltning

Vatten- och havskydd är systematisk planering och drift som täcker hela landet, vars mål är ett gott tillstånd i vattnen. Du kan delta i planering av vatten- och havskydd och genomförande av åtgärder i ditt eget närområde och på hela landets nivå. Du kan också agera på ett vattenansvar i din vardag och arbete och på så sätt delta i vattenvården. Havs- och vattenförvaltning går hand i hand, så webtjänsten miljo.fi berättar om dem tillsammans.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)