Hoppa till huvudinnehåll

Föroreningar och miljörisker

För att uppnå nollföroreningar krävs omfattande förändringar av ekonomin och samhället. Vi måste beakta en allt större mängd föroreningar och deras kombinerade effekter. De befintliga styrmetoderna måste tillämpas mer effektivt.

För att uppnå nollföroreningar krävs omfattande förändringar

Med miljörisker avses risker för människors hälsa, levnads- och arbetsmiljön, andra organismer och den fysiska miljön. För att bekämpa föroreningar och risker för miljön krävs nya krafter för att skydda människorna och miljön.
Skyddet av ozonskiktet
Ozonskiktet skyddar jorden från solens skadliga UV-strålar. Man har globalt lyckats minska utsläppen av ämnen som bryter ned ozonskiktet och ozonskiktet håller småningom på att återhämta sig.
Läs mer
Luftvård
Ren luft är viktigt för att människor och andra organismer ska må bra. Genom luftvård försöker man säkerställa en hälsosam och trivsam livsmiljö och bevara naturens livskraft.
Läs mer
Miljörisker med kemikalier
Samhället klarar sig inte utan kemikalier. En del kemikalier är dock skadliga för miljön och organismerna. Även om användningen av skadliga kemikalier begränsas, kommer de ändå ut i miljön från många källor och på många olika sätt.
Läs mer