Hoppa till huvudinnehåll

Byggande

Byggande och reparation kräver mångsidigt kunnande och samarbete mellan flera aktörer. God planering utgör grunden för lyckade bygg- eller reparationsprojekt. I en högklassig, trygg och hälsosam byggnad är det bra att bo, studera, utöva hobbyer och arbeta.
Bild
Ett hus under uppförande
© Miljöministeriets bildbank

 Byggnader ska användas på rätt sätt och underhållas och repareras i rätt tid. Detta säkerställer att byggnaderna har en lång livslängd.

 Byggande förbrukar mycket naturresurser och energi. Därför är det viktigt att byggnaderna görs långlivade, anpassningsbara och energieffektiva. Byggnader som rivs kan betraktas som materialbanker från vilka material omdirigeras för att återanvändas eller återvinnas.

 Byggandet och renoveringen styrs av markanvändnings- och bygglagen och byggbestämmelserna. Kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter sköter behandlingen av byggnadstillstånd  och tillsynen under byggnadsarbetet.

Utgivare

Miljöministeriet
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA