Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar cirkulär ekonomi och bioekonomi

En hållbar cirkulär ekonomi innebär en övergång till ett nytt ekonomiskt system. Både icke-förnybara och förnybara naturresurser används sparsamt. Användningen av materialen och deras värde bevaras med hjälp av effektiva kretslopp så länge som möjligt, samtidigt som klimat- och miljökonsekvenserna minimeras.

Mot ett nytt ekonomiskt system

Den energi som behövs produceras på ett sparsamt, effektivt och utsläppsfritt sätt, och det uppstår så lite materialförlust, dvs. avfall, som möjligt. Cirkulär ekonomi förbättrar de olika aktörernas ekonomiska grund när produktionsverksamheten optimeras, affärsmodeller utvecklas och logistiken förbättras samt konsumtionsvanorna förändras.
Användning av naturresurser och råvaror
Den ekonomiska nyttan av utnyttjandet av naturresurserna fördelas mellan allt färre.
Läs mer
Produktplanering
Genom produktplanering kan minskas upp till 80 procent av produktens skadliga miljökonsekvenser.
Läs mer
Hållbar produktion
Hållbar produktion förutsätter en kontinuerlig utveckling av den industriella verksamheten och energisystemet.
Läs mer
Marknadskontroll och miljömarknadsföring
Syftet med marknadskontrollen är att se till att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller kraven i lagstiftningen.
Läs mer
Hållbar konsumtion
Tumreglerna för cirkulär ekonomi gäller både konsumtion och produktion.
Läs mer
Återanvändning
Återanvändning minskar förbrukningen av naturresurser samt mängden avfall och utsläpp från produktionen.
Läs mer
Avfall och återvinning
Avfall är en värdefull råvarukälla. Vissa avfallsmaterial, såsom metaller, är särskilt värdefulla.
Läs mer