Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar vardag

hållbarhet också främjas i vardagen genom till exempel eget arbete eller politiskt inflytande och förtroendeuppdrag, samt genom deltagande i medborgarverksamhet och volontärarbete.

Mot en hållbar vardag

Vardagen kan göras betydelsefull när man strävar efter att förverkliga sig själv, dela med sig av det man har och främja det gemensamma bästa. Klimatförändringen, överkonsumtionen av naturresurser, förlusten av biologisk mångfald och andra hållbarhetsproblem kan lösas tillsammans.
Boende och stugliv
Bostaden är ett av de viktigaste valen i livet – även när det gäller miljö och klimat.
Läs mer
Smart kost
Mat är en viktig del av hållbar vardag och fest. En bra kost kan samtidigt vara miljövänlig, välsmakande, hälsosam, förmånlig och varierad.
Läs mer
Rörlighet
Genom att röra sig klokt, såsom med cykel i stället för bil, kan du minska ditt koldioxidavtryck, värna om närnaturen och upprätthålla både din egen och andras hälsa.
Läs mer
Turism
Komponenterna av hållbar turism är miljövänlig rörlighet och agerande i destinationen samt eventuell kompensation av utsläpp.
Läs mer
Kompensation av utsläpp
Utsläppen kan också kompenseras genom att köpa reduktionsenheter från frivillig utsläppskompensation.
Läs mer
Köp varor och tjänster med eftertanke
En smart konsument uppmärksammar sina köpval, reparerar och underhåller de varor hen äger och föredrar att låna och dela med andra.
Läs mer
Återvinning lönar sig
Avfall är inte enbart slutprodukten av konsumtion, utan också en värdefull råvara.
Läs mer
Stopp på nedskräpning
Var och en kan påverka nedskräpningen på enkla sätt. Lägg skräpet i sopkorgar och plocka skräp från naturen.
Läs mer
Bra dålig plast
Plast är en strålande uppfinning, men den orsakar också många problem för miljön.
Läs mer
Skydda närnaturen
Förlusten av biologisk mångfald är en realitet även i Finland. Du kan påverka närnaturens välbefinnande på många sätt.
Läs mer
Påverka vattnens välbefinnande
Genom dina egna åtgärder kan du minska övergödningen av vatten, den kemiska belastningen och andra effekter av din vattenanvändning.
Läs mer
Undersök och observera miljön
Att observera miljön kan som bäst vara både en rolig fritidsaktivitet och viktig hjälp med forskning!
Läs mer

Naturen ger kraft och befriar

Ami är en 24-åring som bor i Esbo och sysslar med musik som hobby. För Ami har den närliggande naturen varit viktig genom hela livet. Vi pratade med Ami om vad naturen betyder för henne och vad vi borde göra för den.

Andra hållbara vardagliga handlingar

Anteckningar från en skräpvandrare
När Mari Käyhkö byter till idrottskläder förändras hennes identitet från forskaren till skräpvandraren.
Läs mer
Kärlek till sjön förvandlar alggröten till en rekreationsoas
Kan man förälska sig i en sjö? Eeva Ståhle letade efter Viluluotos försvunna källa men hittade en sjö i stället.
Läs mer
Fyra generationer av mätare
Det finns tiotals av dem i Finland. De mäter vattennivå, is eller snö.
Läs mer