Hoppa till huvudinnehåll

Planläggning och områdesanvändning

Planläggningen inverkar på utformningen av den byggda miljön, det vill säga var samhällets olika funktioner placeras. I en god livsmiljö löper människornas vardag smidigt och det är lätt att välja hållbart med tanke på miljön.
Bild
Flygbild av hus under byggnad
© Miljöministeriets bildbank

Planerna utarbetas för invånarnas och näringarnas behov, men också med beaktande av belastningen på naturen och klimatet. Därför utreds projektens miljökonsekvenser.

Planeringen av områdesanvändningen sker med hänsyn till den globala uppvärmningen och föregriper de anpassningsbehov som orsakas av till exempel ökad nederbörd och höjningen av havsnivån.

Kommunerna och städerna ansvarar för områdesanvändningen. Den styrs både nationellt och genom regionala strategier. Att delta i utarbetandet av planer i olika skeden är en central del av den kommunala demokratin.

Ytterligare information

Anna-Leena Seppälä, byggnadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 242, fornamn.efternamn@gov.fi

Antti Irjala, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 102, fornamn.efternamn@gov.fi

Samuli Alppi, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 036, fornamn.efternamn@gov.fi

Utgivare

Miljöministeriet