Hoppa till huvudinnehåll

Regional information

I tjänsten miljo.fi finns också regional miljöinformation om till exempel natur- och miljöskydd, vattenvård och hållbar samhällsstruktur. Regional webbsidornas innehåll produceras av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna).

Vindkraftspark till hemkommun?

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftverk. De flesta MKB-projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland

Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland

Umicore Finland Oy, KIP östra nickelraffinaderi och pCAM-fabrik, Karleby

Umicore Finland Oy planerar att bygga ett nytt nickelraffinaderi och en pCAM-fabrik, som tillverkar nickelbaserade batterikemikalier, i den östra delen av storindustriområdet i Karleby, cirka 4 km västerut från Karleby centrum.

Vistanvägen i Korholm, Korsholm (före världsarvsvägprojekt)

MKB-förfarandet gäller Vistanvägen i Korshol (världsarvsvägprojekt), i vilket kommunen utreder förutsättningarna för att bygga en väg mellan Björkö och Vistan på Replot i Korsholms kommun.

Björkbackens vindkraftsprojekt, Nykarleby

Vindkraftsparkens projektområde ligger i Björkbackens område, cirka 10 kilometer söder om Nykarleby centrum på området mellan riksväg 8, Västra Jeppovägen, Pensalavägen och Jussilavägen. Från Jeppo tätort som ligger öster om området är det cirka 1,8 kilometer till projektområdet.

Battericellsfabrik i Vasa

Enligt planerna ska fabriken byggas i Långskogens område på tomten som ligger på den östra sidan av Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från Vasa centrum. Projektområdets areal är cirka 130 ha.

Metsä Board Oyj, kartongfabrik i Kaskö

Projektet genomförs på Metsä Board Oyj:s befintliga fabriksområde i Kaskö cirka två kilometer sydost från Kaskö centraltätort.

Kundservice för miljöfrågor

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

Kontakta oss:
p. 0295 020 900
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta.

kundservice.miljo@ntm-centralen.fi