Hoppa till huvudinnehåll

Regional information

I tjänsten miljo.fi finns också regional miljöinformation om till exempel natur- och miljöskydd, vattenvård och hållbar samhällsstruktur. Regional webbsidornas innehåll produceras av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna).

Vindkraftspark till hemkommun?

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftverk. De flesta MKB-projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Kyrkslätts datacenter

Projektområdet är cirka 50 hektar stort och ligger i Kyrkslätt, sydost om Masaby tätort, på ett avstånd av cirka 1 km, mellan Västleden (kt 51), Ring III (kt 50) och Sundsbergsvägen.

Enligt den nuvarande projektplanen kommer tre (3) datacenterbyggnader och nödvändiga stödfunktioner (t.ex. underhålls- och kontorsbyggnader, nödvändiga servicevägar och parkeringsplatser) att byggas på projektområdet.

Paulakangas vindkraftsprojekt, Östermark

Enersense Wind Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 15 kraftverk i området av Paulakangas i Östermark.

Kivine vindkraftsprojekt, Vörå

Projektområdet är beläget ca. 6 kilometer sydost från Vörå stadscentrum, söder om Kaurajärvivägen. Projektområdet omfattar ca. 30 km2. Antalet kraftverk på projektområdet blir högst 36. Vindkraftverken har preliminärt en enhetseffekt på 5–10 MW. Vindkraftverkens planerade rotordiameter är cirka 160–200 meter, varvid totalhöjden är högst 300 meter.

Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland

Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland

Flexens Oy Ab, ammoniakproduktionsanläggning, Karleby

Flexens Oy Ab planerar en vätgasanläggning med en produktionskapacitet på cirka 350 megawatt på storindustriområdet i Karleby.

Vichtis Datacenter

Microsoft 3465 Finland Oy planerar ett nytt datacenter i Vihti, vilket kommer att ge det finska samhället ytterligare databehandlingskapacitet för det växande behovet av lagring, bearbetning och hantering av data. Projektområdet är cirka 60 hektar stort och ligger i Vihti, cirka 2,5 km söder om tätorten Nummela, i området mellan Gamla Åbovägen (mt 110) och Åboleden (riksväg 1).

Kundservice för miljöfrågor

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

Kontakta oss:
p. 0295 020 900
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta.

kundservice.miljo@ntm-centralen.fi