Hoppa till huvudinnehåll

Regional information

I tjänsten miljo.fi finns också regional miljöinformation om till exempel natur- och miljöskydd, vattenvård och hållbar samhällsstruktur. Regional webbsidornas innehåll produceras av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna).

Vindkraftspark till hemkommun?

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftverk. De flesta MKB-projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Eolus Vind Ab, Havsvindkraftprojektet Navakka, området utanför Satakunda, Bottenhavet

Eolus Vind AB planerar ett havsvindkraftsprojekt vid namn Navakka på Bottenhavet utanför Björneborg och Merikarvia (Sastmola), på cirka 30 km avstånd från Finlands kust. Det planerade projektområdet be-finner sig inom Finlands ekonomiska zon, har en areal på cirka 670 km2 och gränsar i öster till Finlands territorialvattens yttre gräns.

Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm

Enligt planerna ska anläggningshelheten byggas i närheten av Stormossens avfallscentral på fastigheten för Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning.

Korsnäs havsvindpark, Korsnäs

Man planerar en havsvindpark på havsområdet väster om Korsnäs beläget ca 10 - 15 kilometer från kusten på ett ca 18 000 hektar stort utredningsområde, vilket i sin helhet är beläget i finländskt territorialvatten.

Brännträsk vindkraftspark, Närpes

SABA Wind Oy Ab planerar en vindkraftspark vid namn Brännsträsk vind i Nämpnäs by, Närpes stad.

Härkmeri vindkraftspark, Kristinestad

MKB-förfarandet gäller OX2 Wind Finland Ab:s projekt med en vindkraftspark i Härkmeri by i Kristinestad. Bolaget planerar ett projekt med högst 31 vindkraftverk.

Vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad

Nykarleby Vindpark Ab planerar bygga ett vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad.

Kundservice för miljöfrågor

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

Kontakta oss:
p. 0295 020 900
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta.

kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Överst på sidan