Hoppa till huvudinnehåll

Byggda miljön

En funktionell, trevlig, hälsosam och hållbar byggd miljö är en del av lösningen på klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och många andra kriser.Människoskapad miljö

Genom att planera markanvändningen och byggandet skapar man förutsättningar för en livskraftig byggd miljö av hög kvalitet.

Byggande

Byggande och reparation kräver mångsidigt kunnande och samarbete mellan flera aktörer. God planering utgör grunden för lyckade bygg- eller reparationsprojekt. I en högklassig, trygg och hälsosam byggnad är det bra att bo, studera, utöva hobbyer och arbeta.

Hållbar samhällsstruktur

En hållbar samhällsstruktur ger oss en fungerande vardag med så få skadliga miljöeffekter som möjligt. Genom att utveckla samhällsstrukturen är det möjligt att minska trafikens utsläpp, öka energieffektiviteten i byggnadsbeståndet och bevara kolsänkor. Nyckelvägen är att styra bostäder, jobb och service till platser som möjliggör gång, cykling och användning av kollektivtrafik.

En levande kulturmiljö

En vårdad kulturmiljö ökar människornas välbefinnande och gör området trivsammare och attraktivare. Kulturmiljön är en viktig resurs som ger områdena särprägel, stöder lokalsamhällenas utveckling och skapar verksamhetsförutsättningar för näringslivet.

Planläggning och områdesanvändning

Planläggningen inverkar på utformningen av den byggda miljön, det vill säga var samhällets olika funktioner placeras. I en god livsmiljö löper människornas vardag smidigt och det är lätt att välja hållbart med tanke på miljön.

Hälsosam miljö

Finländarnas boendemiljöer är relativt hälsosamma. Stadsluften försämras av småpartiklar. Buller är ofta ett problem.
Upptäck mer
Ryhti – datasystemet för den byggda miljön
Ryhti-projektet syftar till kompatibla uppgifter om den byggda miljön.
Läs mer om projektet
Överst på sidan