Hoppa till huvudinnehåll

Byggda miljön

En funktionell, trevlig, hälsosam och hållbar byggd miljö är en del av lösningen på klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och många andra kriser.Människoskapad miljö

Genom att planera markanvändningen och byggandet skapar man förutsättningar för en livskraftig byggd miljö av hög kvalitet.
Byggande
Byggande och reparation kräver mångsidigt kunnande och samarbete mellan flera aktörer.
Läs mer
En levande kulturmiljö
En vårdad kulturmiljö ökar människornas välbefinnande och gör området trivsammare och attraktivare.
Läs mer
Planläggning och områdesanvändning
Planläggning och områdesanvändning
Läs mer
Hållbar samhällsstruktur
En hållbar samhällsstruktur ger oss en fungerande vardag med så få skadliga miljöeffekter som möjligt.
Läs mer
Upptäck mer
Ryhti – datasystemet för den byggda miljön
Ryhti-projektet syftar till kompatibla uppgifter om den byggda miljön.
Läs mer om projektet