Hoppa till huvudinnehåll

Den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst

Miljo.fi är den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. De bärande temana på webbplatsen är en säker livsmiljö, bevarande av den biologiska mångfalden samt förebyggande av miljöskador.

Tjänsten upprätthålls av miljöministeriet, Finlands miljöcentral (Syke), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) och regionförvaltningsverken. Webbtjänsten är finsk-, svensk- och engelskspråkig. Den finskspråkiga versionen är mer omfattande.

Informationen, som gäller hela Finland, produceras huvudsakligen av Syke och miljöministeriet, i viss mån även av NMT-centralerna och regionförvaltningsverken.

Om det i anslutning till den riksomfattande informationen finns regional miljöinformation som produceras av NMT-centralerna, presenteras den kompletterande regionala informationen längst ned på sidan.

Ansvar

Miljöförvaltningen ansvarar för webbtjänstens innehåll. Målet är att det ska vara så aktuellt som möjligt. Eventuella fel åtgärdas utan dröjsmål.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)