Hoppa till huvudinnehåll

Meddelande om dataskydd om behandling av personuppgifter i Miljö.fi-webbtjänsten

Det här meddelandet om datasäkerhet innehåller uppgifter enligt EU:s förordning om datasäkerhet (2016/679) på punkt e i artikel 13 i dataskyddsförordningen för registrerade personer. Det här meddelandet vi berättar hur vi behandlar och lagrar personupgifter i Miljö.fi-webbtjänst.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Finlands miljöcentral (Syke)
Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors
Tel. 0295 251 000 kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Konfidentiella meddelanden: turvaviesti.ymparisto.fi

Kontaktperson för registret

Päivi Tahvanainen, chefredaktör
paivi.tahvanainen@syke.fi

Dataskyddsombud

Juha Ruotsalainen

tietosuojasyke@syke.fi

Grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter för att utföra uppgifter av allmänt intresse (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 e ). Vi behöver uppgifterna för kommunikation och att genomföra tjänsterna. Angivna personuppgifter behandlas inte i andra syften än de nedan beskrivna.

Personuppgifter som samlas in och syftet med behandlingen av dem

När du lämnar respons i tjänsten Miljo.fi, ber systemet om din e-postadress och/eller andra kontaktuppgifter. Du kan även lämna respons anonymt, men om du vill ha svar på din respons, ska du alltid ange dina kontaktuppgifter.

Tjänsten Miljo.fi samlar inte in uppgifter där enskilda besökare kan identifieras. Om användningen av webbtjänsten samlar man dock in allmänna statistiska data, som används för att utveckla tjänsten.

Till insamlingen av uppgifter används kakor, men användaren kan förbjuda mottagning kakor genom att ändra tjänstens Cookie inställningar längst ner på den här sidan. Detta kan dock orsaka att webbplatsen inte fungerar som den ska. Besökarstatistiken baseras på serverns logguppgifter samt Google Analytics-rapportering, i vilken man använder Google Analytics-programvarans kakor och JavaScript-kod.

Personuppgiftskällor

Personuppgifter i samband med att respons skickas ges av personen som skickat responsen.

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna i responsformuläret behandlas av de personer vid miljöministeriet som upprätthåller tjänsten Miljo.fi, på Syke, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA, Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och i NTM-centralens kundtjänst för miljöfrågor samt på regionförvaltningsverket (RFV). Uppgifterna kan även läsas av samarbetsparter och underleverantörer som producerar webbtjänsten.

Uppgifterna varken överförs eller överlåts till länder utanför EU eller EES.

Skydd av behandlingen av personuppgifter

Vid hanteringen av inskickad respons har man vidtagit relevanta tekniska åtgärder till skydd för behandling av personuppgifter. Miljöministeriet har avtalat om behandlingen av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, med de samarbetsparter och underleverantörer som producerar webbtjänsten.

Lagring av personuppgifter

Utöver tiden för hanteringen av responsen lagras personuppgifterna i webbtjänstens system för innehållsproduktion i två kalenderår, till februari året efter att responsen skickades in. Därefter arkiveras uppgifterna. De uppgifter med e-postadress, namn, telefonnummer och upplysningar om företag/organisationer som sändaren av respons eventuellt anger arkiveras inte.

Dina dataskyddsrättigheter vid behandling av personuppgifter

Om något i vår behandling av personuppgifter känns oklar, kan du skicka närmare frågor till vår kontaktperson.

De registrerades rättigheter

Du har rätt att få veta i vilket syfte och på vilka sätt vi behandlar dina personuppgifter.

Du kan be kontaktpersonen om att få se dina uppgifter genom att i responsen som du skickar uppge de uppgifter som du fyllt i.

Du har rätt att begära ut personuppgifter som berör dig, be om att få dem korrigerade eller rättade, eller radera eventuella felaktiga uppgifter, be om att dina personuppgifter raderas, eller förbjuda arkivering av dem.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är lagenlig, har du rätt att överklaga ärendet till tillsynsmyndigheten.

Känn till dina rättigheter (tietosuoja.fi)

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)