Hoppa till huvudinnehåll

Påverka vattnens välbefinnande

Finland är ett av de mest vattenrika länderna i världen och våra vattendrag är i ganska bra skick. Belastning på vattendrag och klimatförändringen orsakar dock problem även hos oss. Bland annat ökar torkan och algblomningarna. Vår konsumtion tär också på andra länders vattenresurser. Genom dina egna åtgärder kan du minska övergödningen av vatten, den kemiska belastningen och andra effekter av din vattenanvändning.
Bild
Två barn och en hund simmar i vatten.
© Adobe Stock

Finland är ett tusen sjöars land och vi har gott om vatten att konsumera. Saken är dock inte riktigt så enkel. Visste du att t-tröjan i bomull du köpte har förbrukat en rejäl mängd vatten vid tillverkningen – ofta i ett land där tillräckligt med vatten och rengöring av avloppsvatten inte är en självklarhet? 

Dina vattengärningar har betydelse. Dyk djupare och påverka vattnen! 

Kärlek till sjön förvandlar alggröten till en rekreationsoas
Eeva letade efter försvunna källa men hittade en sjö i stället.

Undersök och minska effekten av din vattenanvändning

Vattenanvändning är inte enbart direkt användning av dricks- eller tvättvatten. Tillverkningen av olika produkter och livsmedel förbrukar också vatten. Därför sparar rimlig och förnuftig konsumtion även vatten.

Använd vatten med måtta.

I Finland är kranvatten rent och av god kvalitet. Man ska dock inte använda vatten i onödan eftersom vattentillförsel, rengöring, pumpning, utdelning och hantering av avloppsvatten förbrukar energi. Använd gärna vatten- och energisnåla vattenarmaturer.

Ta hänsyn till produktval.

Försök undvika sådana utländska produkter vars tillverkning förbrukar mycket vatten och orsakar skadliga utsläpp. Det lönar sig särskilt att undvika livsmedel som producerats i vattenkritiska områden (bl.a. Mellanöstern, Afrika och Asien).

Gynna återanvändning och återvinning av kläder och hemtextilier.

Om du köper nytt, köp kläder från EU-området eller miljömärkta kläder. I många utvecklingsländer är vattenbruket betydande i textilproduktionen, det används mycket farliga kemikalier och rengöringen av avloppsvatten är bristfällig.

Vattenfotavtrycket berättar om vår vattenanvändning

Ju större vattenfotavtryck, desto mer vatten används. För vattenfotavtrycket beräknas vatten direkt från kranen och så kallat virtuellt vatten. Med virtuellt vatten avses vatten som används i tillverkningen av nyttigheter och som innefattar bland annat vatten som används för produktion av råvaror, mellanprodukter, energi och tjänster. Mindre än fem procent av den finländska konsumentens genomsnittliga vattenfotavtryck är direkt vattenförbrukning. Resten består av virtuellt vatten som ingår i köpta produkter och tjänster som tillverkats i Finland eller utomlands.

Bedöm ditt vattenfotavtryck med vattenfotavtryckskalkylatorn
Bekanta dig med räknaren

Förhindra övergödning av vatten

Övergödning av vatten förändrar vattendragens arter och ökar mängden blågrönalgblomningar. Alla kan påverka vattnens välbefinnande, till exempel genom sina matval.

Gynna vegetarisk kost och vild fisk.

Det enklaste sättet att minska belastningen på insjöar och Östersjön är att öka den inhemska vilda fiskens och vegetariska kostens andel i kosten. Genom att äta och fiska inhemsk vild fisk kan du till och med kompensera för dina näringsutsläpp. 

Minska matsvinnet och utnyttja överbliven mat.

På så sätt undviker du att belasta vattendragen med onödig livsmedelsproduktion. 

Undvik att använda onödiga näringsämnen på gården och i trädgårdsskötseln.

Köksträdgården kräver inte kraftig konstgjord gödsel. Använd till exempel kompost för markförbättring och grönt täckmaterial som gödsel.

Behandla ditt avloppsvatten på rätt sätt.

Kom ihåg att uppdatera stugans avloppssystem så att det uppfyller kraven på behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden och säkerställ att stugans bastuvatten inte släpps ut direkt i vattendrag.

Ta reda på hur dina konsumtionsvanor påverkar näringsbelastningen med Östersjökalkylatorn (på finska)
Bekanta dig med räknaren

Lätta kemikaliebelastningen på vatten

Vi använder många olika slags kemikalier i vår vardag och största delen av dem utgör inte en risk för miljön eller hälsan. Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av kemikalier regleras av flera lagar vars syfte är att skydda både miljön och människors hälsa. Vi kan också minska kemikaliseringen av miljön med våra egna val.   Läs mer om hemmets kemikalier (tukes.fi)

Gynna miljömärkta hushållskemikalier.

Miljömärkning i städ-, tvätt- och diskmedel garanterar bland annat att de farligaste kemikalierna inte har använts i tillverkningen av produkterna.

Undvik nedskräpning både på vatten och på land.

Skräp sprids från land i vattendrag, minskar trivseln och är skadliga för både djur och miljön. I synnerhet mikroplast kan ackumulera miljögifter.

Lämna in läkemedelsavfall på apoteket vid uppsamlingspunkten för läkemedel.

Släng inte läkemedelsavfall i toalettstolen eller i soporna. En del läkemedel går igenom avloppsreningsverket och hamnar i havet eller sjöar och påverkar negativt de levande organismerna i vattnet.

Undvik användning av bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel och biocider är utformade för att bekämpa eller förstöra organismer eller göra dem oskadliga. Biocidprodukter inkluderar bland annat insekticider, avskräckande medel mot insekter, desinfektionsmedel, konserveringsmedel och träskyddsmedel. De kan orsaka skadliga effekter på naturens organismer när de hamnar i miljön. Bekämpningsmedel ska endast användas när det är nödvändigt och enligt anvisningarna.   

Tvätta och skölj mattor vid tvättplatser på torrt land som kommunerna arrangerat.

Om du tvättar mattor hemma eller på stugan ska du inte leda tvättvattnet till närliggande vattendrag utan låt det uppsugas i marken.

Påverka dina närvatten

Det finns vatten i varje finländares närmiljö: sjö, havsstrand, å eller bäck. Vi har möjlighet att njuta av vatten till exempel genom att simma, åka båt eller fiska, men vi har också ett ansvar att ta hand om deras tillstånd.

Ta reda på kvaliteten på ditt närvatten.

I tjänsten vatten.fi hittar du information om vattenstatus, blågrönalgsituationen och näringsbelastningen. 

Delta i städning av stränder.

Skräp sprids till vattnen från landet, så genom att delta i jippon och talkon för uppsamling av skräp kan du på ett konkret sätt påverka även vatten. Många boendeföreningar och miljöorganisationer organiserar talkon för städning av stränder. 

Återställ närvatten.

Vattenskyddsföreningar genomför iståndsättning av strömmande vatten som till exempel inkluderar byggande av lekplatser för vandringsfisk. Talkoarbete för strömmande vatten är dessutom ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om vattennaturen. Nätverket för iståndsättning av vattendrag ger mer information om skötseln och iståndsättningen av vattendragen vid den egna stugan.

Rapportera dina observationer om vattnens tillstånd

Medborgarobservationer är en viktig del av miljöövervakningen och hjälper myndigheter och forskare att övervaka vattnens tillstånd. Du kan påverka till exempel genom att rapportera dina blågrönalgobservationer i Järvi-meriwikiin (på finska, Insjö-Havswikin) eller via karttjänsten på webbplatsen vatten.fi.

Hur mår våra vatten? 

Vad gäller Finlands sjöar har 87 procent av deras areal god eller utmärkt ekologisk status. Vad gäller åvatten är denna siffra 68 procent. De stora sjöarna och särskilt vattendragen i norra Lappland har huvudsakligen god eller utmärkt ekologisk status. Däremot lider de små sjöarna i vårt land av övergödning och våra strömmande vatten av igenslamning.

Finska vikens status har förbättrats tack vare vattenskyddsåtgärder och framför allt mer effektiv avloppsvattenrening i Sankt Petersburg. Kustområden med god status är koncentrerade till Bottniska viken.

Övergödning är fortfarande det största problemet både i insjöar och i havsområden.

Läs mer:

Läs mer om vattendrag
Läs mer på finska
Läs mer om Östersjön
Läs mer

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Vesitietoa Vesi.fi-palvelusta
Den mest exakta och aktuella vatteninformation i Finland
Gå (vesi.fi)
Östersjön.fi
Ge dig ut på forskningsfärd på Östersjön!
Gå (östersjön.fi)