Hoppa till huvudinnehåll

Miljöns tillstånd i Finland

Människans handavtryck kan ses överallt i den finska naturen. Ibland är detta spår så tungt att naturens välbefinnande hotas. I andra frågor har situationen förbättrats eller håller på att förbättras. Hur påverkar miljöns tillstånd vårt eget välbefinnande?

Övervägd information om miljöns tillstånd i Finland

På dessa sidorna sammanfattas miljöns tillstånd i Finland: i vilka frågor har vi gjort framsteg och vad vi borde oroa oss för, hur vi har hamnat i den nuvarande situationen och hur saker och ting kan fixas. Informationen på webbsidorna baserar sig i huvudsak på material som producerats av Finlands miljöförvaltningen, men också delvis av andra parter. Informationen visar att det fortfarande finns en hel del problem, men att det också finns lösningar. Vi har anledning till optimism eftersom finska samhället i stort sett har tagit på sig uppgiften att göra landetsutveckling hållbar.

Lär känna miljöns tillstånd efter ämne

Vatten
Av Finlands vatten är grundvattnen i bäst skick, medan mindre vattendrag är i sämst skick.
Läs mer
Naturen
Finlands natur utarmas. Den främsta orsaken är den effektiva användningen av mark- och vattenområden.
Läs mer
Klimatförändringen
Klimatförändringen fortsätter och dess effekter sträcker sig överallt. Finland strävar efter att bli koldioxidneutralt.
Läs mer
Hälsosam miljö
Finländarnas boendemiljöer är relativt hälsosamma.
Läs mer
Cirkulär ekonomi
Samhället vill övergå från överkonsumtion av naturresurser till cirkulär ekonomi. Förändringen pågår.
Läs mer
Upptäck mer
Miljöns tillstånd i Europa
EEA publicerar raporter om miljöns tillstånd i Europa varje 5 år.
Gå till (europa.eu)
Atlas om miljö och hälsa
EEAs atlas om miljö och hälsa.
Gå till (europa.eu)
Världsmiljösituationsrum
UNEPs världsmiljösituationsrum.
Gå till (unep.org)