Hoppa till huvudinnehåll

Medverka

Människans verksamhet påverkar alltid på något sätt befolkningen, naturen och dess mångfald, den byggda miljön, landskapet eller naturresurserna. Samhällelig påverkan börjar med att följa gemensamma frågor. Följande steg är delaktighet.

Vindkraftspark till hemkommun?

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftverk. De flesta MKB-projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Battericellsfabrik i Vasa

Enligt planerna ska fabriken byggas i Långskogens område på tomten som ligger på den östra sidan av Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från Vasa centrum. Projektområdets areal är cirka 130 ha.

Metsä Board Oyj, kartongfabrik i Kaskö

Projektet genomförs på Metsä Board Oyj:s befintliga fabriksområde i Kaskö cirka två kilometer sydost från Kaskö centraltätort.

Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa

Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga en fabrik som tillverkar katodaktivt material på Långskogens industriområde på en tomt som är cirka 51 ha och ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa mot sydost.

Vichtis Datacenter

Microsoft 3465 Finland Oy planerar ett nytt datacenter i Vihti, vilket kommer att ge det finska samhället ytterligare databehandlingskapacitet för det växande behovet av lagring, bearbetning och hantering av data. Projektområdet är cirka 60 hektar stort och ligger i Vihti, cirka 2,5 km söder om tätorten Nummela, i området mellan Gamla Åbovägen (mt 110) och Åboleden (riksväg 1).

Esbo datacenterområde, Esbo

Microsoft 3465 Finland Oy (projektledaren) planerar ett nytt datacenter område i Espoo, som kommer att ge det finska samhället ytterligare databehandlingskapacitet för det växande behovet av datalagring, bearbetning och hantering. Projektområdet är cirka 28 hektar stort och ligger cirka 3,5 km nordost om Espoon keskus, i området väster norr om Ring väg III mellan Hepokorpi och Tollinmäki.

Havsbaserad vindkraftspark, Litauens ekonomiska zon

En havsbaserad vindkraftspark med kapacitet på cirka 700 MW planeras i Litauens ekonomiska zon.

Miljökonsekvensbedömning

Människans verksamhet påverkar alltid på något sätt befolkningen, naturen och dess mångfald, den byggda miljön, landskapet eller naturresurserna. Syftet med miljökonsekvensbedömning är att säkerställa att miljökonsekvenserna av planerade verksamheter utreds tillräckligt noggrant i sådana fall där projektet sannolikt har betydande negativa miljökonsekvenser.

Påverka med hållbara val

De dagliga valen av en enskild människa är betydelsefulla. Varje val kan ses som ett ställningstagande för en önskad framtid.

Köp varor och tjänster med eftertanke

Konsumtionen har expanderat till nätet och marknadsföringen av produkter och tjänster är till och med aggressiv. En smart konsument uppmärksammar sina köpval, reparerar och underhåller de varor hen äger och föredrar att låna och dela med andra.

Skydda närnaturen

Förlusten av biologisk mångfald är en realitet även i Finland. Du kan påverka närnaturens välbefinnande på många sätt. Till exempel kan du ta hand om din trädgård ekologiskt, delta i naturvårdstalkon eller göra observationer om arter.

Påverka vattnens välbefinnande

Finland är ett av de mest vattenrika länderna i världen och våra vattendrag är i ganska bra skick. Belastning på vattendrag och klimatförändringen orsakar dock problem även hos oss. Bland annat ökar torkan och algblomningarna. Vår konsumtion tär också på andra länders vattenresurser. Genom dina egna åtgärder kan du minska övergödningen av vatten, den kemiska belastningen och andra effekter av din vattenanvändning.