Hoppa till huvudinnehåll

Återanvändning

Återanvändning minskar förbrukningen av naturresurser samt mängden avfall och utsläpp från produktionen. När varorna återanvänds i stället för att kastas i soporna minskar miljöbelastningen. Detta bidrar också till att bevara den biologiska mångfalden.
Bild
En person reparerar en cykel.
© Wilma Hurskainen

Återanvändning innebär att produkterna eller delar av dem återanvänds på ett sätt som motsvarar den ursprungliga användningen. Att till exempel skaffa begagnade kläder på loppmarknaden är återanvändning. Att sortera avfall är inte återanvändning, utan sortering för återvinning.

Återtillverkning innebär att produkterna repareras så att den oanvändbara produkten åter blir användbar och kan användas på nytt på samma sätt som den ursprungliga. Till exempel kan trasig elutrustning lämnas in till försäljaren för återtillverkning, varvid den iståndsätts och säljs vidare.

Uppföljningen av återanvändningen utvecklas

Uppföljningen av återanvändningen är bara i sin linda, så det finns ännu ingen tillförlitlig information om trender. Europeiska unionens medlemsstater inledde rapporteringen om återanvändning 2022. Även om uppföljningen till en början endast omfattar fyra produktkategorier – textilier, möbler, elektrisk och elektronisk utrustning samt byggmaterial – är uppföljningen banbrytande. 

Finlands miljöcentral (Syke) har 2022 utrett Finlands återanvändningsmängder för rapportering till EU. En enkät skickades till aktörer inom branschen, såsom loppmarknader, återvinningscentraler, webbutiker och återvinnare av byggmaterial. På basis av utredningen är textilierna mätt i enheter den största återanvändbara produktgruppen i Finland. 

Syke utvecklar också rapporteringen om återanvändning och bedriver vetenskaplig forskning i anslutning till den. Omfattningen av återanvändningen och mängden återanvända produkter utreds genom enkäter riktade till företag och medborgare. 

Återanvändning är en central del av miljöministeriets riksomfattande avfallsplan, som innehåller både en plan för minskning av avfallets mängd och skadlighet och en avfallshanteringsplan.

Tips för återanvändning till kommuner och företag

Upphandlingar

Ta reda på om det är möjligt att skaffa de nödvändiga varorna begagnade i stället för nya. Har din organisation redan produkter som kan iståndsättas för att undvika att skaffa nya produkter? Organisera en effektivare resursanvändning genom att dela information till olika enheter om varor som blivit obehövliga.

Avfall eller ett nytt liv

Ta reda på om begagnade varor som inte längre behövs kan säljas eller överlåtas för återanvändning. Det finns olika marknadsplatser för återförsäljning av begagnade varor. Utarbeta verksamhetssätt enligt vilka återförsäljning av begagnade och ännu användbara varor är det primära tillvägagångssättet och endast oanvändbara varor blir avfall.

Service

Satsa på service och underhåll så att produkternas livslängd är så lång som möjligt. Fundera på om ofullkomlighet, såsom små skillnader i möbler, kan accepteras om det gör det möjligt att fortsätta använda gamla saker.

Dela information

Berätta för dina kunder eller invånarna i din kommun varför din organisation satsar på återanvändning. Ett gott exempel inspirerar andra att komma med.

Företag

Erbjud dina kunder hållbara tjänster eller produkter av hög kvalitet som kan underhållas, repareras och återanvändas. Ordna service, återtagande och återanvändning av produkterna.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)