Hoppa till huvudinnehåll

Miljöförvaltningens kundservice och kontaktuppgifter

På denna sida hittar du länkar till miljöförvaltningens kontaktuppgifter.

Kundservice för miljöfrågor

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

p. 0295 020 900
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta. 
kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Kundservice för miljöfrågor (ely-keskus.fi)

Miljöministeriet

Finlands miljöcentral

Finansiering- och utvecklingscentralen för boendet

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Regionförvaltningsverket

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)