Östersjön

Avsnittet om havet innehåller information om havsvård, skydd av Östersjön, Östersjöns tillstånd, uppföljning samt bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs. I avsnittet presenteras även havsforskningen i Finland.

Information om lagstiftning samt om nationellt och internationellt samarbete med anknytning till Östersjön hittas på miljöministeriets webbtjänst. Du kan bekanta dig närmare med forsknings- och expertverksamheten inom Finlands miljöcentral på miljöcentralens webbplats. Under rubriken Livsmiljö och byggande hittar du information om planering av havsområden.

En annan port till information om havsämnet är Meriwiki, där vem som helst kan grunda en egen observationsplats, upplysa om observationer av alger eller skriva i diskussionsspalten.

Pressmeddelande och nyheter RSS

Merianalyytikko Pia Varmanen esittelee näytteitä elokuu 2019 kuvaaja Ilkka Lastumäki

Uppföljningsresultaten avslöjar: Områdena med syrebrist i Finska viken är större än förra sommaren

6.9.2019
I Finska viken är områdena med syrebrist större än förra sommaren. Områdena med syrebrist i Östersjöns huvudbassäng är ungefär lika stora som hösten 2018, då Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut uppskattade att de var större än någonsin tidigare. I Bottenhavet och Bottenviken är syresituationen bra precis som i fjol, visar Finlands miljöcentrals uppföljningsresultat från den gångna sommaren.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriets aktuellt
Publicerad 13.10.2014 kl. 15.00, uppdaterad 18.6.2019 kl. 10.27