Hyppää pääsisältöön

Merensuojelu ja vesien- ja merenhoito

Meren- ja vesienhoito on koko maan kattavaa järjestelmällistä suunnittelua ja toimintaa, jonka tavoitteena on vesien hyvä tila.

Merenhoidon päämäärä on meriympäristön hyvä tila

Suomen merenhoitosuunnitelman tavoitteena on saavuttaa meren hyvä tila. Merenhoitosuunnitelma koskee koko Suomen merialuetta ja ulottuu rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Merenhoitosuunnitelmat laaditaan kaikissa EU:n merenrantavaltioissa.

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, jotka päivitetään kuuden vuoden välein:
•    osa I: Arvio meren nykytilasta, hyvän tilan määritelmät ja yleiset ympäristötavoitteet sekä indikaattorit (2018)
•    osa II: Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma (2020)
•    osa III: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 (2021).
Valtioneuvosto hyväksyi koko merenhoitosuunnitelman 16.12.2021.

Meren- ja vesienhoito käyvät käsi kädessä, joten ymparisto.fi-palvelu kertoo niistä yhdessä.

Vesien- ja merensuojelun monet mahdollisuudet
Tutustu tietopakettiin vesien- ja merenhoidosta

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)