Hyppää pääsisältöön

Merialuesuunnittelu yhdistää meriympäristön hyvän tilan ja käytön

Suomen merialueelle on laadittu kattava merialuesuunnitelma. Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2020.
Kuva
Tuulivoimaloita Ahvenanmaalla mereltä kuvattuna oranssina hehkuvaa aamutaivasta vasten.
© Ilkka Lastumäki

Merialuesuunnitelmassa osoitetaan yleispiirteisesti eri käyttöön – esimerkiksi kalastukseen, vesiviljelyyn, virkistyskäyttöön, matkailuun ja meriliikenteeseen – sopivia potentiaalisia alueita. Tavoitteena on sovittaa yhteen eri toimialojen tarpeita ja näin parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamista ja meriympäristön tilaa. Suunnitteluratkaisuissa on otettu hyvin huomioon luontoarvot ja niiden säilyttäminen.

Merialuesuunnittelussa koottua tietoa voidaan hyödyntää edelleen kehitettäessä alueita ja laadittaessa tarkempia alueellisia suunnitelmia, kuten maakuntakaavoja. Tuloksia voivat hyödyntää myös eri toimialat. 

Suunnitelman laativat yhteistyössä kahdeksan rannikon maakunnan liittoa Suomenlahden, Saaristomeren, Selkämeren eteläosan, Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren alueille. Suunnitelma kattaa aluevedet ja talousvyöhykkeen.

Merialuesuunnitelmat laaditaan kussakin merellisessä EU-maassa. Muissa EU-maissa valtio vastaa merialuesuunnitelman laatimisesta. Suomessa maakuntien liittojen yhteistyö on ollut hyvä ratkaisu, sillä tällä tavoin on saatu aikaan laaja, eri hallintotasojen, organisaatioiden ja sidosryhmien monipuolinen yhteistyö. Merialuesuunnittelu.fi-sivun kautta voit myös liittyä yhteistyöverkostoon.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)