Hyppää pääsisältöön

Merentutkimus yhdistää ja antaa kokonaisnäkemyksen

Merentutkimus tuottaa tietoa Itämeren tilasta ja sen muutoksista, luonnonvarojen suojelusta ja hyödyntämisestä, sekä toimenpiteistä, joilla pyritään ylläpitämään tai parantamaan meren tilaa. Suomessa merentutkimusta tehdään useissa laitoksissa.
Kuva
Kaksi kypäräpäistä tutkijaa katsoo välissään olevaa sedimenttinäytteenotinta.nustautunutta at
Tutkimustyötä merentutkimusalus Arandalla. © Ilkka Lastumäki / Syke

Korkeatasoinen, luotettava ja ajantasainen tutkimustieto auttaa ymmärtämään Itämeren ekosysteemin toimintaa ja meren vaikutusta ilmastoon. Tutkimus tukee arvioita ja ennusteita, joita tarvitaan meripolitiikan valmistelussa sekä toimenpiteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Tutkimukset luovat perustan merenkulun turvallisuuden parantamiselle. Ne auttavat ymmärtämään meren ekosysteemien, talouden ja politiikan monimutkaisia kytköksiä sekä avaavat uusia näköaloja ruuan ja energian tuotantoon. Meret tuottavat ihmiselle monenlaisia hyötyjä, ns. ekosysteemipalveluita, kuten ravintoa, luonnonvaroja, virkistysmahdollisuuksia ja aineettomia arvoja.

Meriä koskevan tieteellisen tiedon ja ymmärryksen lisääminen on tavoite, jota Suomi tukee kansainvälisten merentutkimus- ja suojeluyhteisöjen jäsenenä.

Monia toimijoita

Suomessa merentutkimusta tehdään useissa laitoksissa. Suomen ympäristökeskus on niistä kooltaan suurin, ja se vastaa myös merentutkimusalus Arandan toiminnasta. Merentutkimusta tehdään myös Ilmatieteen laitoksessa, Luonnonvarakeskuksessa, Geologian tutkimuskeskus GTK:ssa, Ruokavirastossa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, Helsingin ja Turun yliopistoissa, Åbo Akademissa sekä Luonnontieteellisessä keskusmuseossa.

Keskeinen toimija merentutkimuksessa on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima FINMARI-yhteenliittymä. Se kehittää alan toimijoiden yhteistyötä tutkimuslaitteiden, tukipalveluiden sekä mallien ja tietovarantojen käytössä Suomessa ja kansainvälisesti. Konsortioon kuuluvat Helsingin ja Turun yliopistot, Åbo Akademi, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos ja Geologian tutkimuskeskus GTK sekä Arctia Shipping Oy.

Suomen merentutkimuksen esittely Itämeri.fi-palvelussa
Palvelu esittelee laajasti merentutkimuksen kohteet, menetelmät ja toimijat.

Tarkempaa tietoa merentutkimuksen infrastruktuurista

Lue lisää

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)