Gå till innehållet

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning

Avdelningen Ärendehantering och tillstånd innehåller information för medborgare och företag om behövliga tillstånd, meddelanden och registreringar. Under den här avdelningen finns det också information om miljökonsekvensbedömning, MKB-projekt och MKB-beslut. På sidan har det sammanställts listor över blanketter inom miljöförvaltningen samt information om finansiering och understöd. Genom TYVI-tjänsten kan företag på elektronisk väg lämna vissa uppgifter till myndigheterna.

Vindkraft, Brahestad
© Kuva: Mikko Korhonen, Miljöförvaltningens bildbank
Publicerad 15.9.2013 kl. 12.43, uppdaterad 22.8.2019 kl. 10.50