Gå till innehållet

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning

Avdelningen Ärendehantering och tillstånd innehåller information för medborgare och företag om behövliga tillstånd, meddelanden och registreringar. Under den här avdelningen finns det också information om miljökonsekvensbedömning, MKB-projekt och MKB-beslut. På sidan har det sammanställts listor över blanketter inom miljöförvaltningen samt information om finansiering och understöd. Genom TYVI Pro -tjänsten kan företag på elektronisk väg lämna vissa uppgifter till myndigheterna. Inom miljöförvaltningen används TYVI Pro -tjänsten för närvarande vid uppföljning av detaljplanläggningen.

Vindkraft, Brahestad
© Kuva: Mikko Korhonen, Miljöförvaltningens bildbank
Publicerad 31.7.2020 kl. 13.23, uppdaterad 31.7.2020 kl. 13.23