Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om undantag för strandbyggande

Samma bestämmelser gäller för ansökan om och handläggningen av beslut om undantag för strandbyggen som inom andra områden. Ansökan om beslut om undantag lämnas in till kommunen.
Bild
Koivu ja järvimaisema
© Adobe Stock

När behövs det beslut om undantag för strandbyggande?

När det inte finns en plan för området

Byggande på ett strandområde fordrar i regel en plan. Planen kan antingen vara en strandgeneralplan som berättigar till bygglov eller en stranddetaljplan.

Utan undantag kan dock bl.a. följande byggprojekt tillåtas direkt med bygglov:

  • byggande som behövs för att bedriva jord- eller skogsbruk eller fiskeri
  • uppförande av en ekonomibyggnad på samma gårdsområde som ett befintligt bostadshus (fritidsbostad eller permanent bostad)
  • renovering eller mindre utvidgning av ett befintligt bostadshus (såsom utvidgad sammanlagt högst 60 m² eller utvidgningen högst 10 % av den tidigare ytan).

Mer information om byggande på ett strandområde ges av kommunens byggnadsinspektör.

När projektet strider mot planen för området
När ändringen av ett fritidshus till permanent bostad strider mot planen eller det inte finns en plan för området
När projektet strider mot markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, kommunens byggnadsordning eller byggbestämmelsesamlingen

Handlingar som behövs för ansökan om beslut om undantag

Information om de uppgifter och handlingar som ska fogas till ansökan om undantag och om ansökningsblanketten ges av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

Efter det att beslutet om undantag har fattats behövs ännu bygglov som ansöks av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

Att skaffa en tomt på ett oplanerat område

Före en tomtaffär lönar det sig för köparen att ta reda på innehållet i planen för tomten. Om en tomt skaffas på ett oplanerat område lönar det sig att först ingå ett föravtal, eftersom byggandet på tomten förutsätter ett beslut om undantag. Den slutliga affären görs då först när det behövliga tillståndet för undantag har beviljats.

Utgivare

Miljöministeriet