Hoppa till huvudinnehåll

Producentansvar är en av hörnstenarna i den cirkulära ekonomin

Tillverkare, importörer, distansförsäljare och importörer av alla typer av förpackade produkter samt förpackare av produkter ansvarar för avfallshanteringen av sina produkter. Det här möjliggör en lätt och effektiv materialåtervinning av avfall.
Bild
En person som sorterar avfall.
© Shutterstock

Producentansvaret omfattar de här produkterna:

  • Batterier och ackumulatorer
  • Fordon
  • Förpackningar
  • Papper
  • Däck
  • Elektriska och elektroniska produkter

Enligt avfallslagen har tillverkare importörer, distansförsäljare och importörer av alla typer av förpackade produkter samt förpackare av produkter skyldighet, men också rättighet, att ordna avfallshantering av sina produkter efter att de tagits ur bruk. Producentansvaret omfattar insamling, transport samt avfallshantering/materialåtervinning av produkterna. Parallella insamlings- och mottagningssystem får upprättas endast i samverkan med producenten.

Det är lätt att sköta producentansvaret. När du ansluter dig till en producentsammanslutning inom ditt producentansvarsområde, sköter producentsammanslutningen insamling, materialåtervinning samt rapportering till myndigheter för dig.
 

Mera information för företag, producentsammanslutning, konsument och husbolag:
Mera information på www.ntm-centralen.fi

Utgivare

NTM-centralen i Birkaland