Luontotyyppien uhanalaisuus

AJANKOHTAISTA

Itämeren luontotyypeistä tietoa englanniksi

Itämeren luontotyyppien kuvaukset ja niiden uhanalaisuuden arviointiperusteet on julkaistu nyt myös englanninkielisenä käännöksenä.

Linkki julkaisuun:

© Kuva: Riku Lumiaro

Suomen luontotyyppien uhanalaisuutta tarkasteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2008 ja uudelleen vuonna 2018. Toisen arvioinnin mukaan hieman alle puolet luontotyypeistämme on uhanalaisia. Uhanalaisten luontotyyppien osuus on suurin perinnebiotoopeissa ja metsissä.

Toisessa uhanalaisuusarvioinnissa luontotyyppejä on erotettu noin 400, ja arvioinnissa on sovellettu uusia, Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämiä kriteerejä. Uhanalaisuutta on arvioitu kahdeksassa asiantuntijaryhmässä: Itämeri, rannikko, sisävedet, suot, metsät, kalliot, perinnebiotoopit ja tunturit.

Lisätietoja

Erikoistutkija Tytti Kontula, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0295 251 294, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ryhmäpäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0295 251 547, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 26.11.2018 klo 11.22, päivitetty 4.12.2020 klo 11.40