Luontodirektiivin luontotyypit

AJANKOHTAISTA

Euroopan unionin luonnon tilan arvio: Euroopan tasolla luontotyyppien tilanne on huonompi kuin lajien.

Luontodirektiivi suojelee lähes 200 Euroopan yhteisön tärkeinä pitämää luontotyyppiä. Ne ovat luontotyyppejä, joiden luontainen esiintymisalue on hyvin pieni tai jotka ovat vaarassa hävitä yhteisön alueella. Toisaalta ne voivat olla hyviä esimerkkejä unionin kuudesta luonnonmaantieteellisestä alueesta.

Luontodirektiivin luontotyyppi_Anne Raunio
Harjumetsät ovat EU:n suojelema luontotyyppi. Omaleimaisinta harjuluonto on valoisilla paisterinteillä. © Anne Raunio.

Osa luontotyypeistä on ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä. Ne ovat luontotyyppejä, jotka ovat vaarassa hävitä ja joista unionilla on erityinen vastuu.

Suomessa esiintyy 69 luontodirektiivin luontotyyppiä, joista 22 on ensisijaisesti suojeltavia.

Luontodirektiivi velvoittaa jäsenmaat osoittamaan suojelukohteita luontotyyppien suotuisan suojelun tason turvaamiseksi. Nämä luontotyypit on lueteltu luontodirektiivin liitteessä I. Natura 2000 -alueiden valinta perustuu osaltaan luontotyyppeihin. Alueiden valintaperusteet ovat liitteessä III.

Taulukko: Suomessa esiintyvät luontodirektiivin luontotyypit; koodit ja nimet suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Olli Ojala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 476, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 3.5.2013 klo 15.22, päivitetty 7.1.2019 klo 13.33