Luontodirektiivin luontotyypit

AJANKOHTAISTA

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Vuonna 2019 EU-komissiolle raportoitiin jaksosta 2013–2018. Luontotyyppien uudet suojelutasot esitetään tällä verkkosivustolla sen jälkeen kun Suomen raportointi on tarkastettu ja hyväksytty EU:ssa.

Luontodirektiivi suojelee lähes 200 Euroopan yhteisön tärkeinä pitämää luontotyyppiä. Ne ovat luontotyyppejä, joiden luontainen esiintymisalue on hyvin pieni tai jotka ovat vaarassa hävitä yhteisön alueella. Toisaalta ne voivat olla hyviä esimerkkejä unionin kuudesta luonnonmaantieteellisestä alueesta.

Luontodirektiivin luontotyyppi_Anne Raunio
Harjumetsät ovat EU:n suojelema luontotyyppi. Omaleimaisinta harjuluonto on valoisilla paisterinteillä. © Anne Raunio.

Osa luontotyypeistä on ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä. Ne ovat luontotyyppejä, jotka ovat vaarassa hävitä ja joista unionilla on erityinen vastuu.

Suomessa esiintyy 68 luontodirektiivin luontotyyppiä, joista 22 on ensisijaisesti suojeltavia.

Luontodirektiivi velvoittaa jäsenmaat osoittamaan suojelukohteita luontotyyppien suotuisan suojelun tason turvaamiseksi. Nämä luontotyypit on lueteltu luontodirektiivin liitteessä I. Natura 2000 -alueiden valinta perustuu osaltaan luontotyyppeihin. Alueiden valintaperusteet ovat liitteessä III.

Taulukko: Suomessa esiintyvät luontodirektiivin luontotyypit; koodit ja nimet suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi

Euroopan unionin luonnon tilan arvio: Euroopan tasolla luontotyyppien tilanne on huonompi kuin lajien.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Inka Keränen, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1948, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 3.5.2013 klo 15.22, päivitetty 17.1.2020 klo 10.36