Merenhoito tuo tuloksia

Puhtaat vesistöt. Iloa nyt ja tulevaisuudessa

Itämeri on yksi maailman herkimmistä meristä. Se on matala ja lähes suljettu allas, jonka rannoilla elää paljon ihmisiä. Meri on rehevöitynyt ja eliöstö on muuttunut ihmisen toiminnan takia. Ekosysteemiin kohdistuu monia riskejä öljynkuljetuksista ilmastonmuutokseen.

Merenhoidon päämääränä on ollut saavuttaa Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu, joten suunnittelua ja konkreettista toimintaa pitää jatkaa. Paljon on tehtävää – mutta onneksi myös paljon asiantuntemusta ongelmien ratkomiseen. Jokainen voi osallistua, kommentoida ja vaikuttaa siihen, kuinka merta hoidetaan ja sen tilaa parannetaan.

Ehdotus merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman ehdotukseksi

Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmasta vuosille 2022-2027 on laadittu ehdotus. Ehdotuksesta kuuleminen päättyi 14.5.2021, ja kuulemispalaute julkaistaan tällä verkkosivulla elokuussa. Ehdotus toimenpideohjelmaksi tulee valtioneuvoston käsittelyyn loppuvuonna 2021.

Kuulemisasiakirjat:

Merenhoidon suunnittelu on jatkuva prosessi

Merenhoidon suunnittelu jakaantuu kolmeen osaan ja etenee kuuden vuoden sykleissä. Meren tilaa seurataan jatkuvasti. Seurannan perusteella laaditaan arvio meren tilasta joka kuudes vuosi, ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi asetetaan yleiset ympäristötavoitteet ja niiden toteutumisen seuraamiseksi indikaattorit. Samoin määritetään, miten hyvä tila saavutetaan. Arvioiden perusteella laaditaan merenhoidon toimenpideohjelma, jossa on meren tilaa parantavia toimenpide-ehdotuksia.Vaikuta vesiin. Merenhoidon suunnitteluprosessi.jpg

Merenhoito on tiiviisti kytketty myös jokia, järviä ja pohjavesiä koskevaan vesienhoitoon.

Miten Itämeren tilaa parannetaan

Tietoa Itämeren tilasta:

Seurantaohjelman avulla saadaan tietoa Itämeren tilasta ja sen kehityksestä. Seurantaohjelmaa toteutetaan vuosina 2020–2026.

Seurannan ja seurantaohjelman yksityiskohtainen kuvaus on koottu yhteen vuonna 2020 tarkistettuun Suomen merenhoidon seurantakäsikirjaan.

Voimassa oleva toimenpideohjelma ja seuranta:

Julkaistu 4.1.2018 klo 16.09, päivitetty 17.5.2021 klo 8.44
Aihealue: