Mikä on Itämeren tila

Itämeren tilaa seurataan jatkuvasti, ja arvioita meren tilasta ja kuormituksesta julkaistaan raportteina, indikaattoreina, katsauksina ja erilaisina ajantasaisina tiedotteina verkossa.

Tälle sivulle on koottu Itämerta ja rannikkovesiä koskevaa tila- ja kuormitustietoa. Tietolähteinä ovat mm. tutkimusalusten näytteenotot, kauppa-alusten automaattisten mittalaitteiden tuottamat havainnot, satelliittikartoitukset, rannikon alueellisten ympäristöviranomaisten mittaukset ja kansalaisten ilmoittamat havainnot.

Merivesiympäristö logo iso

 

Merenhoidon tila-arvio

Kalakannat logo pieni ahvenet

Suomen meriympäristön tila 2018 on tuorein arvio Itämeren tilasta. Tila arvioidaan merenhoidon suunnittelussa kuuden vuoden välein. Tila-arvion perustana ovat meren tilan indikaattorit.

Koko Itämeren tilaa arvioidaan yhteistyössä muiden Itämeren maiden kesken. Koko Itämeren arvio on julkaistu HELCOMin State of the Baltic Sea 2017 -raportissa.

Tilan yhteenveto ja siihen liittyvät indikaattorit on kuvattu temaattisesti:

Haitalliset aineet logo
 
AALTOVIIVA

 

Planktonyhteisöt logo

Suomen meriympäristön tilaa kuvaavat indikaattorit

 
 

Suomen merenhoidon indikaattorit ovat pääosin numeerisia, ja niitä verrataan hyvän tilan kynnysarvoihin. Merenhoidon seurantakäsikirja luettelee seurantaohjelman tukemat indikaattorit, ja taustaraportti hyvän tilan määritelmistä esittelee kunkin indikaattorin kynnysarvot.

Merenhoidon indikaattoreita ovat kehittäneet ja niitä ylläpitävät monet suomalaiset tutkimuslaitokset, viranomaiset, yliopistot ja järjestöt. Kaikista indikaattoreista kerrotaan myös niiden vastuuhenkilöt ja -laitokset.

 

AALTOVIIVA
 
roska logo

 

Vesien tila-arvion karttaliittymästä voit katsoa oman lähivetesi tilan

HELCOM-karttaliittymä Itämeren tilaan (englanniksi)

 

AALTOVIIVA

 

Julkaistu 5.1.2018 klo 19.47, päivitetty 23.11.2021 klo 16.32