Hyppää sisältöön

VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

Ajankohtaista

© Olli Mustonen, Metsähallitus

VELMU voitti Euroopan Natura 2000 -palkinnon

NATURA 2000 -palkinnon logo
 

Euroopan komissio myönsi  suorassa verkkolähetyksessä 14.10.2020 VELMUlle arvostetun Natura 2000 -palkinnon. Palkintoja jaettiin viidessä sarjassa: luonnonsuojelu, tiedonvälitys, sosio-ekonomiset hyödyt, etujen yhteensovittaminen sekä rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen. VELMU kilpaili luonnonsuojelu-sarjassa yhdessä seitsemän muun finaaliin valitun hankkeen kanssa. 

Palkintokomitea otti huomioon muun muassa VELMUn keräämät yli 150 000 havaintoa koko Suomen merialueelta, tehokkaat ja uudenaikaiset menetelmät, laajan yhteistyöverkoston sekä erityisesti toiminnan vaikutukset Suomen merensuojelun kehittämiseen.

Lue lisää palkinnosta ja sen kriteereistä:  

 

VELMUn ohjausryhmä on hyväksynyt toimintakertomuksen vuodelta 2019

Katso VELMUn esittelyvideot:

VELMUn tavoitteet

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä.

VELMUssa kartoitetaan sekä meriluonnon elottomia (geologisia ja fysikaalis-kemiallisia) että elollisia ominaisuuksia (lajeja ja niiden muodostamia eliöyhteisöjä). Yhdessä ne muodostavat Itämerelle tyypillisiä, arvokkaita elinympäristöjä, luontotyyppejä ja vedenalaisia maisemakokonaisuuksia. Kartoituksia tehdään erityisesti merenpohjien elinympäristöjen ja niissä elävien vesikasvien ja makrolevien sekä selkärangattomien eläinten ja kalojen levinneisyyden selvittämiseksi.

VELMUn kartoituksilla pyritään löytämään lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat alueet ja erityistä suojelua tarvitsevien lajien esiintymispaikat. Arvokkaimmat alueet suojelemalla ja käyttöpaineita ohjaamalla voidaan turvata vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

 
Tyrsky_Tvärminne
© Jussi-Tapio Roininen, Metsähallitus
VELMU-logo_222px
 
 

 

Aika olla hieman VELMU 19.5.2020
Meriluonnon monimuotoisuuden puolesta on hyvä olla vähän velmu. Tai pikemmin VELMU, joka on lyhenne vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmalle.
Lue lisää
Julkaistu 28.1.2016 klo 10.00, päivitetty 13.5.2020 klo 18.26