VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

Ajankohtaista

2019 VELMU-seminaari pidettiin 8.4.

Tilaisuus on katsottavissa verkossa.

VELMUn ohjausryhmä on hyväksynyt toimintasuunnitelman vuodelle 2019 sekä toimintakertomuksen vuodelta 2018

Katso VELMUn esittelyvideot:

Meren aarteet -kansi rajattu

 

Meren aarteet on Vuoden 2017 luontokirja

Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori valitsi WWF:n Vuoden 2017 luontokirjaksi Meren aarteet - Löytöretki Suomen vedenalaiseen meriluontoon -teoksen.

Meren aarteet on ensimmäinen kattava tietoteos Suomen vedenalaisesta meriluonnosta. Upeasti kuvitettu 500-sivuinen teos pohjautuu yli kymmenen vuotta kestäneeseen kartoitustyöhön, jossa on saatu valtavasti uutta tietoa. Tutuksi ovat tulleet levämetsien asukit, vesikasviviidakot, savilabyrintit ja monet muut harvinaiset tai tieteelle täysin uudetkin meren ihmeet.

VELMU-karttapalvelu esittää VELMUn inventoinnit kartalla

VELMU on kerännyt tietoa merialueemme levistä, kasveista, selkärangattomista ja kaloista sekä merenpohjan geologisista ominaisuuksista. Aineistoa on noin 100 000 videopisteeltä ja yli 20 000 sukelluspisteeltä sekä tuhansilta pohjaeläin- ja kalanpoikasnäytepisteiltä. Karttapalvelua päivitetään karttuvalla uudella tiedolla.

Karttapalvelussa on tietoa:

  • lajien ja luontotyyppien esiintymisestä,
  • meriympäristöstä,
  • merenpohjan geologiasta ja
  • ihmisen toiminnasta merellä sekä
  • yli tuhat valokuvaa ja videota lajeista ja vedenalaisista maisemista.

Merkittävää karttapalvelussa on se, että havaintoja on niin paljon ja ne kattavat koko Suomen merialueen. Laajaa paikkatietoa tarvitaan merialuesuunnittelussa sovitettaessa yhteen eri toimintoja merialueilla ekosysteemien toimintaedellytykset varmistaen. Jatkossa VELMU jalostaa tätä tietoa eri tarpeisiin.

VELMUn tavoitteet

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä.

VELMUssa kartoitetaan sekä meriluonnon elottomia (geologisia ja fysikaalis-kemiallisia) että elollisia ominaisuuksia (lajeja ja niiden muodostamia eliöyhteisöjä). Yhdessä ne muodostavat Itämerelle tyypillisiä, arvokkaita elinympäristöjä, luontotyyppejä ja vedenalaisia maisemakokonaisuuksia. Kartoituksia tehdään erityisesti merenpohjien elinympäristöjen ja niissä elävien vesikasvien ja makrolevien sekä selkärangattomien eläinten ja kalojen levinneisyyden selvittämiseksi.

VELMUn kartoituksilla pyritään löytämään lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat alueet ja erityistä suojelua tarvitsevien lajien esiintymispaikat. Arvokkaimmat alueet suojelemalla ja käyttöpaineita ohjaamalla voidaan turvata vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

 
Tyrsky_Tvärminne
© Jussi-Tapio Roininen, Metsähallitus
VELMU-logo_222px
 
 

 

WWF palkitsi Meren aarteet vuoden luontokirjana 28.11.2017
Vedenalaisesta meriluonnosta kertova ”Meren aarteet - Löytöretki Suomen vedenalaiseen meriluontoon” on WWF:n vuoden luontokirja. Meren aarteet on ensimmäinen kattava tietoteos Suomen vedenalaisesta meriluonnosta. Valinnasta vastasi Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori.
Lue lisää
Julkaistu 28.1.2016 klo 10.00, päivitetty 24.9.2019 klo 14.34