Uhanalaiset lajit

Suomen koko lajiston uhanalaisuutta arvioidaan kymmenen vuoden välein. Uusin lajiston kokonaisarviointi valmistui maaliskuussa 2019. Arvioinnin tuloksena julkaistiin Suomen lajien Punainen lista 2019. Punainen lista on luettelo kaikista hävinneistä, uhanalaisista, vaarantuneista, silmälläpidettävistä ja puutteellisesti tunnetuista lajeista. Edellisen kerran Suomen koko lajisto arvioitiin vuonna 2010, mutta linnut ja nisäkkäät on arvioitu myös vuonna 2015.

Mustakurkku-uikut
Erittäin uhanalainen mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) viihtyy vain ravinteikkaissa vesistöissä. © Jussi Leppänen / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Luonnonsuojelulain mukaan laji voidaan säätää uhanalaiseksi, jos sen luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4 on lista uhanalaisista lajeista. Liitteen 4 lista on koottu Suomen lajien Punaisesta listasta 2010 ja tullaan päivittämään vuoden 2019 Punaisen listan perusteella. Listaa ei ole otettu niitä uhanalaisia lajeja, joihin sovelletaan metsästys- tai kalastuslakia, eikä lajeja, jotka esiintyvät vain Ahvenanmaalla.

Luonnonsuojeluasetuksessa on lueteltu 2 124 uhanalaista lajia. Niistä 680 on erityisesti suojeltavia. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on rajannut esiintymispaikan ja tiedottanut siitä maanomistajalle. 

Ympäristöministeriö laatii tarvittaessa erityisesti suojeltaville lajeille suojeluohjelman. Siinä esitellään lajin tunnetut esiintymät ja niiden kehityssuunta sekä annetaan suosituksia lajin ja sen esiintymien säilyttämiseksi. Suojeluohjelmia on tehty tähän mennessä noin sadalle lajille.

Saimaalla on yli 400 norppaa – norppakannan hidas kasvu jatkuu 16.10.2019
Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppien talvikanta vuonna 2019 on kooltaan noin 410 norppaa. Saimaalle syntyi tänä vuonna 88 kuuttia. Saimaannorpan suojelustrategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa vuodelle 2025 asetettu 400 yksilön välitavoite on nyt ylittynyt.
Lue lisää
Uusi arvio - joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen 8.3.2019
Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire.
Lue lisää
Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä 21.6.2018
Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
  • Äärimmäisen uhanalaisen Itämeren pyöriäisen havainnointi alkaa taas 21.6.2016
    Kesän alkaessa on taas oiva aika havainnoida pyöriäisiä Itämeren vesillä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä esiintyvä valaslaji ja se on äärimmäisen uhanalainen. Itämeren pääaltaan pyöriäispopulaation arvioidaan olevan noin 500 yksilöä. Arvio perustuu kansainvälisen SAMBAH -hankkeen seurantaan, jossa Itämeren pohjaan asennettiin akustinen kuunteluverkosto. Kansalaisilta saatava havaintotieto tuo arvokkaan lisän pyöriäistutkimukselle ja -suojelulle.
  • Koleat säät heikentäneet uhanalaisen harjusinisiiven kantaa Säkylänharjulla 25.6.2015
    Erittäin uhanalaista harjusinisiipeä tavataan Suomessa vain Säkylänharjulla. Suunnitelmissa on ollut siirtää harjusinisiipiä Lopelle. Lajin kanta on kuitenkin heikentynyt selvästi kahden peräkkäisen kolean kesäkuun seurauksena. Tämän vuoksi siirtoistutus lienee liian riskialtis. Perhosen elinympäristöjen kunnostaminen Säkylänharjulla on silti tuottanut hyvää tulosta.
Lisää tiedotteita

Liitetiedostot

Julkaistu 26.10.2021 klo 8.51, päivitetty 26.10.2021 klo 8.51