Uhanalaiset lajit

Lajien uhanalaisuutta arvioidaan kymmenen vuoden välein. Viimeksi kaikkien lajiryhmien uhanalaisuus arvioitiin 2010. Lintujen ja nisäkkäiden uhanalaisuusarvioinnit uusittiin jo vuonna 2015. Ne korvaavat vuoden 2010 punaisen kirjan kyseisiä lajiryhmiä koskevat osiot. Seuraava kaikkien lajien uhanalaisuusarviointi on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2019. Arvioinnin tuloksena julkaistaan Suomen lajien punainen lista 2019. Lista on luettelo kaikista hävinneistä, uhanalaisista, vaarantuneista, silmälläpidettävistä ja puutteellisesti tunnetuista lajeista.

Mustakurkku-uikut
Vaarantunut mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) viihtyy vain ravinteikkaissa vesistöissä. © Jussi Leppänen / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Luonnonsuojelulain mukaan laji voidaan säätää uhanalaiseksi jos sen luontainen säilyminen Suomessa on varaantunut. Luonnonsuljeluasetuksen liitteessä 4 on lista uhanalaisista lajeista. Liitteen 4 lista on koottu Suomen lajien punaisesta listasta. Listaa ei ole otettu niitä uhanalaisia lajeja, joihin sovelletaan metssätys- tai kalastuslakia, eikä lajeja, jotka esiintyvät vain Ahvenanmaalla.

Luonnonsuojeluasetuksessa on lueteltu 2 124 uhanalaista lajia. Niistä 680 on erityisesti suojeltavia. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on rajannut esiintymispaikan ja tiedottanut siitä maanomistajalle. 

Ympäristöministeriö laatii tarvittaessa erityisesti suojeltaville lajeille suojeluohjelman. Siinä esitellään lajin tunnetut esiintymät ja niiden kehityssuunta sekä annetaan suosituksia lajin ja sen esiintymien säilyttämiseksi. Suojeluohjelmia on tehty tähän mennessä noin sadalle lajille.

 

Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä 21.6.2018
Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji.
Lue lisää
Äärimmäisen uhanalaisen Itämeren pyöriäisen havainnointi alkaa taas 21.6.2016
Kesän alkaessa on taas oiva aika havainnoida pyöriäisiä Itämeren vesillä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä esiintyvä valaslaji ja se on äärimmäisen uhanalainen. Itämeren pääaltaan pyöriäispopulaation arvioidaan olevan noin 500 yksilöä. Arvio perustuu kansainvälisen SAMBAH -hankkeen seurantaan, jossa Itämeren pohjaan asennettiin akustinen kuunteluverkosto. Kansalaisilta saatava havaintotieto tuo arvokkaan lisän pyöriäistutkimukselle ja -suojelulle.
Lue lisää
Koleat säät heikentäneet uhanalaisen harjusinisiiven kantaa Säkylänharjulla 25.6.2015
Erittäin uhanalaista harjusinisiipeä tavataan Suomessa vain Säkylänharjulla. Suunnitelmissa on ollut siirtää harjusinisiipiä Lopelle. Lajin kanta on kuitenkin heikentynyt selvästi kahden peräkkäisen kolean kesäkuun seurauksena. Tämän vuoksi siirtoistutus lienee liian riskialtis. Perhosen elinympäristöjen kunnostaminen Säkylänharjulla on silti tuottanut hyvää tulosta.
Lue lisää

Liitetiedostot

Julkaistu 22.5.2015 klo 15.41, päivitetty 5.7.2016 klo 14.55