Hyppää sisältöön

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI Pro -palvelun kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille. Palvelu on käytössä asemakaavoituksen seurannassa.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Tiedotteita ja uutisia

Ympäristöministeriö avaa puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman avustushaun

18.9.2020
Uuden tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Suomen lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden muutoksista. Tutkimusohjelma koskee erityisesti lajeja, lajiryhmiä tai luontotyyppejä, joista on saatavissa lajien tai luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa tai käytännön luonnonsuojelussa sovellettavia tuloksia. Avustushaku aukeaa 18.9.2020.
Ympäristöministeriön ajankohtaista
SYKEn ajankohtaiset

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Vantaan Energia Oy:n vaarallisen jätteen polttolaitos, Vantaa 22.9.2020 12.39
Hankkeessa rakennetaan uusi vaarallisen jätteen polttolaitos, jossa vaarallisia jätteitä poltetaan rumpu-uunissa. Suunniteltu jätteen-käsittelymäärä on noin 45 000 tonnia vuodessa. Sijoituspaikka on Vantaan Energian jätevoimalan tontti Långmossebergenissä Vantaalla.
Massax Oy:n Massaholmin kiviainesalue ja maankaatopaikka, Vantaa 21.9.2020 7.01
Hankealue sijaitsee Vantaalla rajoittuen koillisessa Tuusulan kunnan rajaan. Kulku hankealueelle on Tuusulan puolelta Senkkerin nykyiseltä kiviasemalta. Hanke käsittää kiviainesten ottoa ja murskausta. Hankkeen on suunniteltu käsittävän enimmillään noin 13,8 miljoonan kuutiometrin kiviaineksen oton ja noin 22,2 miljoonan kuutiometrin puhtaan ylijäämämaan läjityksen.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 31.7.2020 klo 13.19, päivitetty 31.7.2020 klo 13.19
Aihealue: