Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Tiedotteita ja uutisia

Kansalaisten hiilijalanjälki halki vuoteen 2030 – neljälle ilmastoratkaisulle jatkorahoitusta

29.8.2019
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman mukaan kansalaisia kannustetaan puolittamaan hiilijalanjälki vuoteen 2030. Ympäristöministeriön ja Motivan kokeiluhaku etsi ideoita, joilla tämä ratkaista helposti ja kannustavasti. Heinäkuuhun mennessä toteutettiin 15 kokeilua arkiliikkumisen, kotien energiatehokkuusratkaisujen ja kestävän paikallisen kuluttamisen teemoissa. Neljälle kokeilulle myönnettiin yhteensä 37 000 euroa jatkorahoitusta idean kehittämiseen ja kokeilujen skaalaamiseen.
Ympäristöministeriön ajankohtaista
SYKEn ajankohtaiset

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Louhintahiekka Oy:n Nukarin kiviainesalue, Nurmijärvi 19.9.2019 10.06
Hankealue sijoittuu Nurmijärven kunnan koillisosaan kantatie 45:n varrelle, Raalan kylään Hämeentien ja Hynnänkorventien väliselle alueelle. Hankkeen tarkoituksena on perustaa kiviaineksen ottoalue, jota käytetään myös pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen.
Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala 2.9.2019 14.24
Hankkeessa suunnitellaan valtatie 3:n uusi yhteys ja/tai nykyisen moottoritien parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) välillä Tampere - Pirkkalan
lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle.
Vantaan kaupungin Petikonhuipun laajennus, Vantaa 29.8.2019 7.28
Petikonhuipun täyttömäki on toiminnassa oleva maanläjitysalue, joka sijaitsee Vantaan kaupungin alueella Petikon kaupunginosassa. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA-ohjelma) esitetään suunnitelma maanläjitysalueen täyttötilavuuden lisäyksen sekä kierrätysmateriaalien välivarastoinnin ja käsittelyn ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Hankkeesta vastaavana YVA-menettelyssä toimii Vantaan kaupunki, ja tarkemmin Kuntatekniikan keskus.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 22.8.2019 klo 10.49
Aihealue: