Hyppää pääsisältöön

Meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden raportointi

Meritse irtolastina kuljetettavia vaarallisia tai haitallisia aineita vastaanottavien on raportoitava lasteista, jos vastaanotettu määrä ylittää kynnysarvon. Tiedot raportoidaan vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä Suomen ympäristökeskukselle. Raportoinnista käytetään lyhennettä HNS-raportointi.
Miksi raportoidaan - HNS-yleissopimus velvoittaa

Suomi on liittymässä kansainväliseen HNS-yleissopimukseen (Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea). Sopimuksella määrätään vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksissa.

Sopimuksen vahinkovastuun perusperiaate on, että aluksen omistaja on ensisijaisessa vastuussa vahingosta.

Aluksen omistajan vastuuta täydentämään perustetaan kansainvälinen HNS-rahasto (HNS Fund). Rahaston toiminta rahoitetaan sopimusvaltioissa toimivilta vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajilta kerättävillä maksuilla.

Raportointi alkaa jo ennen HNS-sopimuksen voimaantuloa, jotta Suomi voi liittyessään sopimukseen toimittaa sopimuksessa edellytetyt tiedot maksuvelvollisuuden alaisesta lastista.

HNS-yleissopimus, The Hazardous and Noxious Substances Convention (IOPC Funds)

Raportoitavat aineet

Raportointi kattaa seuraavat irtolastina kuljetettavat vaaralliset ja haitalliset aineet:

 • Öljyt, siten kuin määritelty MARPOL-yleissopimuksessa (MARPOL, liite I)
 • Haitalliset nestemäiset aineet (MARPOL, liite II)
 • Muut vaaralliset nesteet (IBC-säännöstö)
 • Nesteytetyt kaasut (IGC-säännöstö)
 • Nestemäiset aineet, joiden leimahduspiste korkeintaan 60 ℃
 • Tietyt kiinteät aineet, jotka on luokiteltu vaarallisiksi (IMSBC-säännöstö)
 • Em. aineiden lastijäämät

Raportoitavien aineiden HNS-rahaston tilien tarkistaminen

Raportoitavat aineet ja niiden HNS-rahaston tilit on helpointa tarkistaa HNS-yleissopimuksen sivuilla olevalla hakutyökalulla (HNS Finder).

Kuka raportoi

Raportoinnista vastaa lastin vastaanottaja. Lastin vastaanottaja on pääsääntöisesti se, joka on ottanut vastaan purettavan lastin suomalaisessa satamassa tai terminaalissa.

Lastin voi vastaanottaa myös toimeksiantajan edustaja. Jos edustaja on ilmoittanut toimeksiantajansa Suomen ympäristökeskukselle, toimeksiantaja katsotaan lastin vastaanottajaksi. Toimeksiantajan tulee kuulua jonkin HNS-yleissopimuksen sopimusvaltion toimivaltaan.

Nesteytetyn maakaasun (LNG) osalta raportointivelvollisuus voi olla sillä, jolla on omistusoikeus lastiin välittömästi ennen lastin purkamista. Tämä vaatii erillisen sopimuksen. Sopimuksesta on ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle. Vastaanottajalla on kuitenkin raportointivelvollisuus, jos lastin omistaja jättää raportoimatta.

Raportoinnin kynnysarvot

 • Yleistilin kynnysarvo on 17 000 tonnia.
 • Öljytilin pysyvien öljyjen kynnysarvo on 150 000 tonnia.
 • Öljytilin ei-pysyvien öljyjen kynnysarvo on 17 000 tonnia.
 • LNG-tilillä (nesteytetty maakaasu) ei ole kynnysarvoa.
 • LPG-tilin (nestekaasu) kynnysarvo on 17 000 tonnia.

Raportoi vastaanotetut määrät Suomen ympäristökeskukselle

Raportoi tiedot lomakkeella

Raportointilomake meritse irtolastina kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamisesta (docx, 99 kt)

Allekirjoita lomake.

Lähetä lomake skannattuna

sähköpostitse osoitteeseen hns@syke.fi

tai postitse osoitteeseen

Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Edustajat voivat ilmoittaa toimeksiantajansa vapaamuotoisesti esim. sähköpostilla.

Lainsäädäntö

Laki meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportointivelvollisuudesta (Finlex)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hannele Nikander, Suomen ympäristökeskus, hannele.nikander@syke.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)