Hyppää pääsisältöön

Rantarakentamisen poikkeamispäätökset

Rantarakentamisen poikkeamispäätösten hakemista ja käsittelyä koskevat samat säännökset kuin muillakin alueilla. Poikkeamispäätöstä haetaan kunnalta.
Kuva
Koivu ja järvimaisema
© Adobe Stock

Milloin rantarakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös?

Kun alueella ei ole kaavaa

Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti kaavaa. Kaavana voi olla joko rakennuslupaan oikeuttava rantayleiskaava tai ranta-asemakaava.

Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla sallia kuitenkin muun muassa seuraavat rakennushankkeet:

  • maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen
  • olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto) kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus
  • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen (laajennettuna yhteensä enintään 60 m2 tai laajennus enintään 10 % entisestä).

Lisätietoja ranta-alueella rakentamisesta antaa kunnan rakennustarkastaja.

Kun hanke on alueella olevan kaavan vastainen
Kun lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on vastoin kaavaa, tai kun alueella ei ole kaavaa
Kun hanke on maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuksen, kunnan rakennusjärjestyksen tai rakentamismääräyskokoelman vastainen

Poikkeamispäätöksen hakemiseen tarvittavat asiakirjat

Tietoja poikkeamishakemukseen liitettävistä tiedoista, asiakirjoista ja lomakkeesta antaa kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Poikkeamispäätöksen jälkeen rakentamiseen tarvitaan vielä rakennuslupa, jota haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Tontin hankkiminen kaavattomalta alueelta

Ennen tonttikauppoja ostajan kannattaa selvittää tontin kaavan sisältö. Jos tontti hankitaan kaavattomalta alueelta, kannattaa kaupasta tehdä ensin esisopimus, sillä tontille rakentaminen edellyttää poikkeamispäätöksen. Lopullinen kauppa tehdään tällöin vasta, kun tarvittava lupa poikkeamiseen on saatu.

Julkaisija

Ympäristöministeriö