Hyppää pääsisältöön

Luonnonsuojelun luvat ja ilmoitukset

Luonnonsuojelulaissa on useita alueiden suojeluun tai lajisuojeluun liittyviä kieltoja. Eräissä tapauksissa kieltoihin voi hakea poikkeuksia.
Kuva
Pieni vesialue rehevän metsän keskellä.
© Jyri Pääkkönen

Luonnonsuojelulaki on uudistunut

Luonnonsuojelulaissa on annettu useita kieltoja, joiden tarkoituksena on säilyttää luonnon monimuotoisuutta.

Luonnonsuojelualueilla on pääsääntöisesti kielletty kaikki luontoa muuttava toiminta siten kuin niiden perustamissäädöksissä tai -päätöksissä määritellään.

Suojeltujen luontotyyppien muuttaminen ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä.

Rauhoitettuihin lajeihin puolestaan liittyy omat kieltonsa.

Luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja lajeja koskee myös kielto niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkojen hävittämisestä tai heikentämisestä.

Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa säätelevistä CITES-säännöksistä seuraa tietyille lajeille vaihdantarajoituksia. 

Edellä mainittuihin kieltoihin on mahdollista hakea poikkeuksia asianomaisilta viranomaisilta. Poikkeusluvan saamisen edellytykset on laissa määritelty.

Katso myös

CITES-lajien luvat ja velvoitteet
Tietoa CITES-lajeista, lupamenettelystä ja lupien hakemisesta.
Lue lisää
Usein kysyttyä rahoitetuista lajeista
Vastauksia mm. lajien hallussapitoon ja myyntiin sekä poikkeuslupiin.
useinkysyttya.ymparisto.fi

Julkaisija

ELY-keskukset