Hyppää pääsisältöön

Jätteiden keräys, kuljetus ja välitys Suomen sisällä

Jätteitä kerätään niiden tuottajilta ja syntypaikoilta ja kuljetetaan sekä välitetään sellaisiin laitoksiin, joissa ne voidaan hyödyntää tai loppukäsitellä. Jätteiden keräilijällä, kuljettajalla, välittäjällä sekä niitä varastoivalla ja käsittelevällä yrityksellä pitää olla tarvittavat luvat. Siirtoasiakirjojen tiedot tulee tallentaa SIIRTO-rekisteriin.
Kuva
Kuljettaja nousee jäteautoon.
© Adobe Stock, Tomasz Zadja

Jätteen kuljettaja ja välittäjä

Suomen sisällä tapahtuvista jätteiden kuljetuksista ja välityksistä säädetään jätelaissa ja jäteasetuksessa. Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.

Näin teet hakemuksen jätehuoltorekisteriin

Kenelle toimitat hakemuksen

Hakemus toimitetaan sille elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan. Jos jätteen välittäjän hallinnassa olevat jätteet kuljettavat toinen toiminnanharjoittaja, on kunkin kuljettajan toiminta oltava erikseen hyväksytty jätehuoltorekisteriin.

Tee hakemus sähköisesti

Tee hakemus ensisijaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Tutustu myös ohjeisiin.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeena. Lomake löytyy suomi.fi-palvelusta:

    Toiminnan hyväksyminen jätehuoltorekisteriin (suomi.fi)

Jätettä vain hyväksytylle kerääjälle ja vastaanottajalle

  • Jätehuoltorekisteriin hyväksytyt toimijat löydät jätehuoltokompassin avulla:: Jätehuoltorekisterin jäsenten haku (jatehuoltokompassi.fi) 
  • Jätteen haltijan pitää tarkistaa, että jätteiden kerääjä ja kuljettaja on hyväksytty ja merkitty jätehuoltorekisteriin ja että hyväksyntä kattaa myös kyseisen jätteen kuljetuksen.
  • Lisäksi jätteen haltijan on varmistettava, että jätteen vastaanottajalla on viranomaisen myöntämä ja voimassa oleva ympäristölupa.
  • Jätteiden kuljettajan on pidettävä jätehuoltorekisteriotetta aina mukana.

Ilmoita jätteen keräystoiminnasta

Jätteen keräyksestä säädetään jätelaissa ja jäteasetuksessa. Jätelain mukaan jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos keräys edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tai hyväksytään osana ympäristönluvanvaraista muuta toimintaa.

Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn.

Ilmoituksen voi jättää paperilomakkeella. Lomake ja ohjeet löytyvät suomi.fi-palvelusta:

Ilmoita siirtoasiakirjojen tiedot SIIRTO-rekisteriin

SIIRTO-rekisteriin toimitetaan 1.9.2022 alkaen laadittujen siirtoasiakirjojen tiedot. Siirtoasiakirja tulee laatia seuraavien jätteiden siirroista:

  • Rakennus- ja purkujäte (pl. pilaantumattomat maa-ainekset)
  • Vaarallinen jäte
  • Saostus- ja umpisäiliöliete (entinen sako- ja umpikaivoliete)
  • Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
  • Pilaantunut maa-aines
  • POP-jäte (Persistent Organic Pollutants, pysyvät orgaaniset yhdisteet)

Tietojen toimittaminen on jätteen haltijan tai kotitaloudesta jätettä noudettaessa, jätteen kuljettajan vastuulla. Tiedot toimitetaan joko rajapinnan avulla sähköisistä siirtoasiakirjoista tai tuomalla tiedot asiointikäyttöliittymän kautta paperisista siirtoasiakirjoista. Asiointikäyttöliittymän osoite on siirtorekisteri.fi.

Siirtorekisteri.fi

Usein kysytyt kysymykset SIIRTO-rekisteristä

Siirtoasiakirjat tulee laatia pääsääntöisesti sähköisenä

Sähköisen asiakirjan laatimista varten on markkinoilla saatavissa useita palveluja, tai sähköistä siirtoasiakirjaa voidaan tarjota jätteen haltijalle osana jätehuoltopalvelua. Jätteen haltijan tai kuljettajan on hyvä sopia siirtoasiakirjapalvelun tarjoajan kanssa siirtoasiakirjojen tietojen siirtämisestä SIIRTO-rekisteriin siirron päättymisen jälkeen rekisterin rajapinnan kautta. Siirtoasiakirjapalvelujen tarjoajia on tiedotettu rekisterin rajapinnasta. SIIRTO-rekisteriin toimitetut tiedot on mahdollista tarkistaa SIIRTO-rekisteristä kirjautumalla sen asiointikäyttöliittymään.

Jos siirtoasiakirja on tehty poikkeustapauksessa paperisena, tulee jätteen haltijan tai kuljettajan tuoda itse siirtoasiakirjan tiedot rekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä SIIRTO-rekisterin asiointikäyttöliittymän kautta.

SIIRTO-rekisteriin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen eli esimerkiksi pankkitunnusten avulla. Lisäksi käyttäjältä tarkistetaan tarvittavat asiointivaltuudet. Organisaatiot voivat antaa valtuudet etukäteen Suomi.fi-valtuuspalvelussa.

Julkaisija

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Suomen ympäristökeskus (Syke)