Hoppa till huvudinnehåll

Smart kost

Mat är en viktig del av hållbar vardag och fest. En bra kost kan samtidigt vara miljövänlig, välsmakande, hälsosam, förmånlig och varierad. Oavsett om du är vegetarian, vegan eller allätare finns det många alternativ för ett mer hållbart sätt att äta.
Bild
En gammal man, en ung flicka och en äldre kvinna sitter vid matbordet.
© Adobe Stock

Kostens hållbarhet kan bedömas med många olika indikatorer, såsom växthusgasutsläpp, vattendragens näringsbelastning, vattenanvändning, markanvändning, energianvändning, mängden svinn, effekterna på den biologiska mångfalden, transportens miljöpåverkan, förpackningar, inhemskhet, naturlighet, djurens rättigheter, livsmedelsproducenternas arbetsförhållanden och så vidare.

Ofta påverkar den egna livssituationen och de egna värderingarna vilken synvinkel som blir viktig och styr valen. Någon kan betona klimatpåverkan, en annan livsmedelsproduktionens inverkan på övergödningen av Östersjön och en tredje effekterna på den biologiska mångfalden.

Delar av en hållbar kost

Vet vad du äter.
Skär ner på kött, särskilt rött kött.

Kötträtter belastar både klimatet och vattendragen mer än växtbaserade rätter.

Minska mängden mejeriprodukter.

Mejeriprodukter belastar både klimatet och vattendragen mer än växtbaserade produkter.

Ät endast hållbart producerad fisk.

Gynna inhemsk vild fisk, små arter och miljömärkta fiskprodukter.

Välj dina växtproteiner förnuftigt.

Gynna inhemska växtproteiner, såsom bondböna eller havreprodukter.

Glöm inte betydelsen av grönsaker, bär och frukter.

Gynna inhemska produkter enligt skördesäsongen.

Minska matsvinnet och återvinn bioavfall.

Sorterat bioavfall är en värdefull resurs eftersom det bland annat ger gödsel, jordförbättringsmedel och biogas.

Gynna ekologiskt.

Ekologiskt är ett sätt att producera livsmedel med strängare kriterier för både miljöskydd och djurens välbefinnande.  

När individer gör mer hållbara matval i grupper börjar livsmedelsproduktionen förändras i takt med att det sker förändringar i efterfrågan. Detta kan ses redan nu i närbutiken i den dramatiska ökningen av mängden växtproteiner. Det lönar sig ändå inte att förlora sömn över vad man äter. Om ens några av ovanstående realiseras i vardagen är man redan på väg mot en mer hållbar kost. 

Det är också en samhällelig fråga: till exempel vilken typ av dieter man styrs mot vid offentliga måltider och hur jordbruksstöd fördelas. Därför är det viktigt att fundera på vad som kan göras för att främja matens hållbarhet i större utsträckning i samhället. Du kan hitta sätt att göra detta till exempel i avsnittet Påverkan på denna webbplats.

Beräkna koldioxidavtrycket av dina matval
Öppna (ilmastodieetti.ymparisto.fi)
Ta reda på hur dina konsumtionsvanor påverkar Östersjön med Östersjökalkylatorn
Öppna (syke.fi)

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Kalaopas/Fiskguide
WWF:s fiskguide på finska hjälper dig att göra ansvarsfulla fiskval
Gå (wwf.fi)
Saa Syödä!
Tips för att minska matsvinnet på finska
Gå (saasyoda.fi)